Економіка транспорту

Реферат

7.Расчет експлуатаційних розрахунків

8.Расчет експлуатаційних витрат, спільних цінностей і загальногосподарських

9. План експлуатаційних витрат

10. Упорядкування калькуляції собівартості ремонту (ТЕ) вагона (вузла)

Список використаних джерел

Ведення

Економіка транспорту, як наука, відповідає питанням: «Що робити теоретично на практиці, щоб задовольнити потреби народного господарства і у перевезеннях з найменшими витратами?».

Технічні і технологічні науки визначають, як досягнути цієї мети, що задля цього треба робити, чого слід домагатися.

Прикладколесно-роликового ділянки розглянемо деякі питання економіки.

>Колесние пари, вступники на ремонт, подаються у відділення чищення таобмивки, де міститься автоматична лінія, де виробляються дані операції. Післяобмивкиколесних пар та їх розмірів виробляється магнітна дефектоскопія шийок,предподступичних і середніх частин осей і ультразвукова дефектоскопіяподступичних частин осейколесних пар та його направляють уколесно-токарное відділення.

Після ремонтуколесние пари проходять повторне магнітнедефектоскопирование шийок осей, офарблюються, сушаться у спеціальних камерах і направляють утележечное відділення чиколесний парк.

1.Расчет виробничої програмиколесного ділянки

Програма ділянки розраховується з програмидеповского ремонту вагонів і кількість деталей (вузлів), стягуваних із вагона придеповском ремонті. З іншого боку, враховуються потреби ВТО для поточного ремонту вагонів.

Програмаколесного ділянки вираховується за формулою:

 • >Nky=Ngen4+Ngen4-(Ngen4+Ngen4),

де

>Ngen – програмадеповского ремонту вагонів;

 • >
 • – коефіцієнт, враховує потреби ВТО, =>1520%, приймаємо=0,2;
 • >
 • – коефіцієнт, враховуєколесние пари, потребують ремонту з зміною елементів,=2025%, приймаємо за 0,2.

>Nky=27004+0,227004-(0,227004+0,227004)=31200-6240=24960колесних пар.

По видам робіт ремонтколесних пар розподіляється так:обточке із широкого кола катання піддається 50-60%колесних пар, що уколесний ділянку;обмивке, забарвленні ідефектоскопированию – всеколесние пори.

Таблиця 1 –Расчет програмиколесного ділянки.

Річна програма До того ж
>Обточка поверхні катання >Обмивка Забарвлення >Дефектоскопирование
24966 12480 24960 24960 24960

2.Расчет потрібного устаткуванняколесного ділянки

Типи й кількість верстатного устаткування визначаються з технологічного процесу кількостістанко-часов, витрачених виконання річний програми ділянки.

>Потребное кількість устаткування вираховується за формулою:

 • >Ооб =, де

>Ноб – витрати встанко-часах на: ремонт одиниці виробленої продукції;

 • >Fg про – дійсний річний фонд устаткування з урахуванням змінності при2-х змінному режимі роботі;
 • >Fg про = 3600 год;
 • >Коб – коефіцієнт використання устаткування в часу;
 • >Коб = 0,8-0,9.

>Определяю кількістьколесотокарних верстатів:

 • >Ооб =

Приймаю 2 верстата.

>Определяю кількість мийних машин:

 • >Ооб =

Приймаю одну машину.

Решта устаткування приймається відповідно до технологічним процесом і зводиться в таблицю 2.

Таблиця 2 –Потребное устаткуванняколесного ділянки.

Найменування устаткування Кількість >Потребляемая потужністьКвт.ч Вартість в рублях
>Колесно-токарний верстат 2 160 33200000
>Моечная машина 1 145 480000
>Кран-балка 1 15 105900
Установка для складання стружок 2 20000
>Окрасочная установка 1 5 172000
>Дефектоскоп ультразвукової 1 1,5 120000
Стенд длядефектоскопированияколесних пар 1 1,2 95000
346,3 67392900

3.Расчет основних розмірівколесного ділянки

Площаколесного ділянки визначається з кількості необхідного обладнання та його розмірів. З іншого боку, враховуються проходи і проїзди.

Площа ділянки приймається відповідно до норм технологічного проектування депо і залежно від річної програми ділянки.

Довжина ділянки мусить бути кратна 6, а ширина – 3. При укрупненихрасчетах площа виробничого ділянки чи відділення можна розрахувати за такою формулою:

n

>Sуч =nобifобi ,де

I=1

і – число видів устаткування (і =1,2….n);

 • >nобi – кількість одиниць і – го устаткування;
 • >fобi – питома площа на і –>ю одиницю устаткування з урахуванням проходів і проїздів, м 2.

>Sуч = 160+10+9+60+14+15+20=288 м 2 .

Таблиця 3 – Основні розміри ділянки.

Довжина, м >Ширина, м Висота, м Площа, м2 Обсяг, м3
24 12 10,8 288 3110

4.Расчет контингенту

>Ст.169.Деповской ремонт вантажних вагонів.

>Явочний контингент вираховується за формулою:

 • >Rяв = , де

N – річна програма ділянки;

 • М–трудоемкость виконуваних робіт;
 • F – середньорічний календарний фонд робочого дня, год (на 2010 р. — 2016 год);
 • До – коефіцієнт, враховує виконання норми заробітку, До =1,1-1,2, приймаю 1,1.

Дляколесного ділянки трудомісткістьобточки поверхні катанняколесной пари – 0,15 чол.,дефектоскопирования – 0,2 чол., підсобного робочого – 0,15 чол.

>Rяв =

>Rяв =

>Rяв =

>Rяв =

Обліковий контингент вираховується за формулою:

 • >Rсп =RявКзам, де

>Кзам – коефіцієнт заміщення,Кзам = 1,2.

Визначаємо добовий контингент ділянки з кожної професії та загалом ділянці; потімокругляем до цілого вересня цілому в ділянці у тому числі за професіями.

>Rсп =2,531,2 = 3,036, приймаю 3 чол. верстатників;

 • >Rсп =2,251,2 = 2,7, приймаю 3 чол.дефектоскопистов;
 • >Rсп =1,681,2 = 2,016, приймаю 2 чол. операторів мийних машин;
 • >Rсп =1,681,2 = 2,016, приймаю 2 чол. підсобних робочих.

Загалом в ділянціRсп = 10 чол.

>Ст.248. Обслуговування виробничих будинків та споруд.

>Станочний контингент вираховується за формулою:

 • >Rст = (>0,763+0,666К)РКзам, де

0,763 –явочний контингент прибиральників порання приміщення без скребачки,чел./1000 м 2 ;

0,666 –пополнительная явочна чисельність порання особливозагрязненной площі,чел./1000 м 2 ;

 • До – частка площі,убираемой зі шкребком;
 • Р –убираемая площа, тис. км 2 ;
 • >Кзам – коефіцієнт заміщення,Кзам = 1,2.

>Rст = (>0,763+0,6660,1)0,2881,2 = 0,29 чол. (за часткою участі).

У розділі ст. 29. Зміст майстрів.

Кількість майстрів планується із розрахунку одним майстром на 25-35 чол., старший майстер – на 2-3 майстра, приймаю = 0,4 майстра ( за часткою участі).

5.Расчет річного фонду оплати праці

Фонд зарплати включає тарифну ставку (оклад),сдельний приробіток (длярабочих-сдельщиков), доплату до праці у нічний час, святкові дні, суміщення професій, премії.

Місячна тарифна ставка визначається з професій і кваліфікацій.Сдельний приробіток має місце при перевиконаннярабочим-сдельщиком норм вироблення іплантруется у томуразмереот тарифної ставки, який перевиконання норми вироблення.

Доплату до праці у вечірній час планується на розмірі 20% від годинниковий тарифної ставки кожний годину, опрацьоване з 20 до 22 годин.

Доплату до праці у нічний час планується на розмірі 40% від годинниковий тарифної ставки кожний годину, опрацьоване з 22 до 6 годин.

Частка доплати при2-х змінному режимі становить 6%, при 4-х змінному -15% від місячної тарифної ставки.

Доплату до праці у дні планується на розмірі 2,7% від суми тарифної ставки ісдельного підробітку.

Доплату за суміщення професій, неосвобожденним бригадирам, виробляється у розмірі «До»тис.руб., тоді як бригаді до 10 чол.

Премія планують основних роботах 35-40%, на допоміжних 30-35% від суми тарифної ставки,сдельного підробітку і лідери всіх видів доплат.

>Расчет контингенту, річного фонду оплати праці, середньомісячної плати зводимо в таблицю 4.

6.Расчет плану з праці

План за працею одна із основних- розділівпроизводственно-финансового плану. У плані за працею розраховується контингент, середньомісячна вести, річний фонд виробничої праці.

Виробничий працю розраховуємо за такою формулою:

П = N/Rсп, де

N – програма ділянки;

 • >Rсп – список контингенту ділянки.

П = 24960/10,69=2334кп/чел.

Таблиця 5 –План за працею.

Показники >Ед.изм. Величина
Контингент >Чел.колесного 10,69
Річний фонд оплати праці >Руб. 12642702,5
Середньомісячна вести >Руб. 12649158,7
Продуктивність праці >Кп/чел 2334

7.Расчет експлуатаційних витрат

колісний ділянку розрахунок оплата ремонт

Загальні, загальногосподарські реалізувати основні.

Експлуатаційні витрати – це кошти, плановані підприємством до виконання виробничої програми.

Вони плануються за статтями номенклатури витрат, а усередині них за елементами витрат: матеріали; Витрати оплату праці; відрахування на соціальні потреби та інші витрати.

По економічному ознакою експлуатаційних витрат діляться на основні, спільні смаки й загальногосподарські.

Основні видатки,Ст.169.Деповской ремонт вантажного вагона.

По елементу витрат « Оплату праці» плануються Витрати основну зарплатню виробничих робіт у розмірі 90% від фонду зарплати, розрахованої пост.169 плану з праці:

 • >11845782,50,0 = 10661203,5 крб.

З іншого боку, по елементу витрат «матеріали» плануються витрати, з річний програми, добові норми витрат матеріалів на одиницю вироби і.

Таблиця 6 –Расчет потреби у матеріалах.

Найменування матеріалів Одиниці виміру Норма витрати на одиницю вироби Річна потреба Ціна за одиницю вироби,тис.руб. Загальна вартість, крб.
Фарба чорна кг 0,15 3744 1050 3931200
>Олифа кг 0,08 1996,8 920 1837056
Гас кг 0,1 2496 150 374400
Сода каустична кг 0,35 8736 1020 8910720
Порошок залізний кг 0,02 499,2 350 174720
Разом 15228096

8.Расчет експлуатаційних витрат, спільне коріння й загальногосподарських

Основні видатки, загальні всім галузей господарства залізниць.

>Ст.240. Транспортні витрати.

По елементу витрат «Інші» плануються Витрати поставку матеріалів і запчастин у вигляді 20% від своїх вартості:0,23045619,2 крб.

>Ст.241. Оплату праці продуктивного персоналу за межі не пророблена час.

По елементу витрат «Заробітну плату» плануються витрати на розмірі 10% від фонду зарплати:0,111845782,5 =1184578,3 крб.

>Ст.243.Отчисления на соціальні потреби плануються відрахування на розмірі 40% від фонду зарплати, розрахованої пост.169:

 • >11845782,50,4=4738313 крб.

>Ст.245. Техніка безпеки, виробнича санітарія і охорона праці.

По елементу витрат «Матеріали» плануються Витрати зміст колійних умивальників із розрахунку 100000 крб. на рік одного працюючого:10000010,69=1069000 крб.

З іншого боку, плануються Витрати одяг видану працівникам безплатно.

Таблиця 7 –Расчет вартості спецодягу.

Професія Контингент Ціна, крб. Загальна вартість, крб
>Станочник 3 18720 59160
Оператор мийних машин 2 20955 41910
>Дефектоскопист 3 24603 73809
Підсобний робочий 2 22533 6309
>Уборщик 0,29 22533 10011
Майстер 0,4 25028 10011
Разом 198210

По елементу витрат «Інші» плануються видатки помешкання і зберігання спецодягу у вигляді 15% від її вартості:0,15233265=34989,8 крб.

>Ст.246. Відрядження працівників, не які стосуються апарату управління.

По елементу витрат «Інші» плануються витрати на розмірі 11% від фонду зарплати, розрахованого пост.169:0,1111845782,5=1303036 крб.

>Ст.248. Обслуговування і технічний будівлі, споруд й інвентарю виробничого призначення.

По елементу витрат «Матеріали» плануються витрати на розмірі 5150 крб. на 100 м:288/10051500=148320 крб.

З іншого боку плануються Витрати опалення та гаряче водопостачання, які розраховуються за такою формулою:

Ет= З n >qТвід >V/1000i, де

З n – вартість тонни пара, 33000 крб.;

 • >q – питома витрата тепла на 1 м 3 >q=130 крб.;

Т від – кількість годин на опалювальному сезоні, Твід =4000 год;

V – обсяг будинку, м 3 , 3110;

 • I – питома теплота випаровування пара,i=2263кДж.

Ет =3300013040003110/10002262=12071751 крб.

По елементу витрат «Матеріали» плануються Витрати освітлювальну енергію:

 • >Эе=С е>осв>осв >FK, де

З е – вартість кВт.год, 60;

Т >осв – Кількість годин наосветительном періоді, 2400;

Р >осв – питома потужність висвітлення, 0,011;

F – площа, м 2 , 288;

 • До – коефіцієнт попиту, 0,8.

>Эе=6024000,112880,8=3649536 крб.

>Ст.249. Зміст і експлуатація устаткування й об’єктів виробничого призначення.

По елементу витрат «Матеріали» плануються витрати із розрахунку 10-15% вартості устаткування673929000,15=10108935 крб.

З іншого боку, з цього самого елементу плануються Витрати електроенергію, які розраховуються за такою формулою :

Еге ее >1,2К>спрвуст >Fпроіз , де

З е — вартість одного кВт.год, крб., 20;

1,2 – коефіцієнт, враховує втрати у мережі;

До >спр – Коефіцієнт попиту, 0,25-0,35;

Р вуст – споживацька потужність устаткування, кВт.год, 347,3;

F про – річний фонд роботи устаткування з урахуванням змін за часом, год, 3600;

До із – коефіцієнт навантаження зворотному потужності, 0,7 – 0,75.

Еге е =601,20,35347,336000,7=22054939 крб.

>Ст.250. Амортизація основних виробничихфондво.

По елементу витрат «Матеріали» плануються Витрати водне відновлення основних засобів виробництва. Цю витрату розраховуються за такою формулою:

А про=

З і – балансову вартість кожного виду основних виробничих коштів, крб;

>q і – норма амортизації чи зносу, 10-15%.

Визначаємо вартість будинку на формулі:

З >зд>здзадовільно >V, де

З >здзадовільно — питома вартість, 25000 крб.;

V – обсяг будинку, 3110 м 3 .

З >зд =>250003110=77750000 крб.

А >зд =, деq>зд =2,4.

А >зд =

А про =

А >общ = А>зд+ Апро

А >общ =1866000+6741290=8607290 крб.

>Ст.251. Знос малоцінних і швидкоизнашивающихся предметів виробничого призначення.

По елементу витрат «Інші» плануються Витратитремонт основних засобів виробництва, які розраховуються за такою формулою:

Р про =

>q і – норма відрахування наремонте=3,4%.

Р про ==2292038 крб

Р >зд =

Р >общ = Рпро+ Р>зд= 2292038933000=3225038 крб.

>Ст.256. Зміст внутрішнього транспорту.

Крім оплати фонду праці плануються видатки матеріали, паливо й інші на 1машиносмену згідно –15700руб., 15500 крб., 15700 крб.

>Ст.276. Відрахування на соціальні потреби.

Плануються Витрати соціальні потреби у вигляді 40 % від фонду зарплати, розраховані пост.248:18722,60,4=74890,5 крб.

>Ст.294. Інші видатки зміст апарату управління.

По елементу витрат «Відрахування на соціальні потреби» плануються витрати на розмірі 400% від фонду зарплати, розраховані пост.291:6161500,4=246460 крб.

9. План експлуатаційних витрат

Таблиця 8 — План експлуатаційних витрат.