Реферат гасіння пожеж на залізничному транспорті

Реферат

Зміст

Запровадження

1Тушение пожеж на залізничному транспорті

1.1Тушение пожеж рухливих складів на залізничному транспорті, на товарних і сортувальних станціях

1.2 Особливості гасіння пожеж в вагонах, завантажених небезпечними вантажами

1.3 Особливості гасіння пожеж в вагонах і цистернах з затиснутими ісжиженними газами

1.4 Особливості гасіння пожеж в вагонах зі вибуховими матеріалами і отруйними речовинами

1.5 Особливості гасіння пожеж в пасажирських, рефрижераторних, дизель іелектропоездах

1.6 Особливості гасіння пожеж в рухливому складі на електрифікованих ділянках

1.7 Організація гасіння пожеж в залізничних тунелях

2 Заходи профілактики пожеж на залізничному транспорті

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

У разі сучасної розвиненою промисловості особливу увагу приділяють транспорту. Транспортні потоки забезпечують масову перевезення як людей, а й великої кількості вантажів, зокремапожароопасних. Велике навантаження за цими роботам лягає на його залізничному транспорті, що є провідним виглядом транспорту Російській Федерації: їхня частка припадає понад 80% вантажообігу і майже 40% пасажирообороту.

У зв’язку з цим на об’єктах залізничної галузі збільшує ризик та можливість появи пожеж під час здійснення перевізного процесу. Підтвердженням цього і те, що у 2005 року, порівнянні з минулим, кількість пожеж на об’єктах і рухливому складі ВАТ «РЗ» зросла понад 16%, а прямий матеріальним збиткам зріс у 8,5 разу. Слід зазначити, що 50% із загальної кількості пожеж, що відбулися на об’єктах галузі, посідає залізничний рухомий склад. Характерним є те, що майже 70% всіх пожеж сталися на тепловозах і електровози, експлуатованих більш 20 років.

У нашій країні організацією пожежної захисту залізниць займається Федеральне державне підприємство «Відомча охорона»ЖДТ Росії (>ФГП ВОЖДТ Росії), використовують для гасіння пожежні поїзда, що є основний тактичної одиницею на ліквідацію пожеж, проведенню аварійно-рятувальних робіт, за аваріях, аварії, стихійних лих та інших надзвичайні ситуації, що супроводжуються пожежами. У складіФГП ВОЖДТ Росії функціонують 324 пожежних поїзда, куди входять більш 1,3 тис. одиниць рухомого складу, зокрема 369вагон-насосних станцій, 776цистерн-водохранилищ, і навіть 214 одиниць додаткового рухомого складу.

Близько 25% пожежних поїздів за своїмитактико-техническим характеристикам віднесено до категорії спеціалізованих, з підвищеним рівнем їх оснащення, здатних поруч із гасінням пожеж виконувати широкий, спектр робіт з ліквідації аварійних ситуацій, виробляти перекачування небезпечних вантажів з аварійних цистерн безпосередньо дома виявлення аварії, без транспортування в спеціально відведені місця, і навіть нейтралізації небезпечних вантажів.

7 стр., 3051 слов

Транспорт україни

... Захід Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт займає значне місце у пасажирських і вантажних перевезеннях. Так, за обсягом перевезень вантажів він стабільно перевершує залізничному транспорті в 4,5 ... 282, 286. *** див. додаток ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ Залізничний транспорт Залізничний транспорт є найбільш розвиненим України (див. табл.1), за довжиною шляхів вона обіймає ...

Протягом 2005 року пожежні команди (поїзда) залучалися на гасіння пожеж 2,9 тис. раз, і навіть 471 раз – у ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами і надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Силами пожежних команд (поїздів) ліквідовані 137 пожеж на стаціонарних об’єктах й у залізничному рухливому складі, і навіть 684 пожежі в смузі відводу, розповсюдження яких могла призвести до збоїв рухається поїздів або до повному винищенню вогнем об’єктів галузі.

За перших п’ять місяців поточного року в мережі залізниць сталося 103 пожежі. На 16% зменшилася кількість пожеж на об’єктах інфраструктури залізниць.Пожарними потягами скоєно 943 виїзду на пожежі і 157 – ліквідацію надзвичайні ситуацій. При пожежі врятовано 55 чоловік і тих матеріальних цінностей у сумі близько 20 млн.рублей.[1]

По залізницях перевозиться кілька тисяч найменувань вантажів з різні властивості повзривопожарной небезпеки. Виникнення пожежі на залізничному транспорті призводить до руйнації транспортних комунікацій, завдає непоправної шкоди вантажам, можуть призвести до травмування і відтак загибелі пасажирів і працівників залізничного транспорту.

Для залізничного транспорту небезпека, що з пожежами, залежить від наступних обставин:

 • на залізничних об’єктах зосереджено дуже багатопожаро- і вибухонебезпечних речовин і матеріалів, чиє вплив у разі аварії чи пожежі завдає непрямий збитки, перевищує втрати від самої пожежі;
 • пожежі можуть бути у будинках, а й у рухомих поїздах (в вагонах і локомотивах), які перебувають на станціях, і на перегонах, для гасіння яких використання пожежного автомобільного транспорту який завжди можливо;

— – через мережу залізниць перевозяться різноманітні вантажі, які можуть опинитися самозайматися у разі порушення нормативного тиску, або температурного режиму, що порушує роботу дороги, наприклад, вибух однієї цистерни повністю паралізує транспортний конвеєр станції.

Усе сказане вище обгрунтовує актуальність цієї теми.

>Тушение пожеж на залізничному транспорті

Основні причини пожеж і вибухів на залізничному транспорті є необережне поводження з вогнем, іскри локомотивів, печей вагонів – теплушок, котлів опалення пасажирських вагонів, і навіть технічні несправності. Цю групу причин припадає понад 60% усієї кількості пожеж і вибухів. Приблизно за 10% посідає порушення державні стандарти і керував навантаження (викликають самозаймання, тертя пакувальної дроту тощо.), потрапити невстановленого джерела запалювання всередину вагонів і контейнерів чи відкритий рухомий склад.

Далі за рівнем зменшення йдуть несправність електроустаткування, недогляд за приладами опалення й їх несправність, аварії, і катастрофи, іскри електрозварювання — та інші причини. Слід зазначити, що найбільше пожеж виникає на рухливому складі (приблизно 80% загальної кількості пожеж на залізничному транспорті).

11 стр., 5042 слов

Автоматизированная система управления складом

... управления складом (Warehouse Management System). Принципиальное различие между двумя классами складских систем состоит в том, что «арендодатели», по сути, являются помощниками складского персонала при выполнении основных технологических операций склада. ... экономическом объекте (складе) управления является автоматизированная система управления (АСУ) различных ... лежат принципы работы не с товарами, ...

Це призводить необхідність розробки ефективніших заходів із попередження пожеж в вантажних і пасажирських вагонах, і навіть на локомотивах.

У разі пожежі на перегоні машиніст після оцінки обстановки за узгодженням із поїзним диспетчером приймають рішення або слідувати до найближчій станції (роз’їзду), або зупинити поїзд дільниці, наскільки можна горизонтальному та сприятливого для під’їзду пожежних автомобілів (у шосейних доріг, переїздів).

У разі пожежі машиніст, черговий по станції, маневровий диспетчер, потяговий диспетчер, черговий відділенням повинні негайно:

 • викликати пожежний поїзд сусідній станції й повідомити про все це, забезпечити його безперешкодний перепустку доречно пожежі;
 • дати інформацію на центральний пункт пожежних підрозділів воєнізованої охорони залізниці й підрозділів воєнізованої пожежної служби МНС РФ про найменуванні і кількості вантажу на палаючому і з нею вагонах;
 • про вжиті заходи поотцепке і евакуації сусідніх вагонів,обесточиванию ділянки контактної мережі;
 • про характер (вид, ступінь) небезпеки вантажів, що у зоні пожежі, та інші необхідні дані;
 • організувати збір членів добровільної пожежної дружини (>ДПД);
 • податиенергодиспетчеру про зняття напруги в контактної мережі;
 • забезпечити першочергову евакуацію пасажирів, рухомого складу з людьми і небезпечними вантажами в безпечне місце;
 • звільнити до прибуття пожежного поїзда наскільки можна щонайменше трьох сусідніх шляхів замирення з обох сторін від вогнища пожежі і вивести вагони з небезпечної зони на відстань щонайменше 200 метрів.
 • силамиДПД і працівників станції розпочати гасінню пожежі з допомогою первинних коштів пожежогасіння відповідно до вказівки аварійної картки, і запобігти наскільки можна розтікання легкозаймистих і горючих рідин; ємності з цими рідинами наскільки можна перемістити в безпечне місце.

До виконання робіт, за необхідності можуть бути притягнені інші працівників залізниці.

Відповідальність за організацію та влитися керівництво гасінням пожежі до прибуття пожежних підрозділів, порятунком пасажирів, евакуацією рухомого складу й переробку покладається:

 • на станціях — на начальника станції, його заступники, а відсутність на чергового по станції;
 • на перегонах — на машиністів (помічників) і бригади фахівців супроводу небезпечних вантажів.

Відповідальний за гасіння пожежі висилає працівників залізниці зустрічати підрозділів пожежної охорони.

Після прибуття місцеві пожежі підрозділів пожежної охорони керівництво гасінням пожежі переходить до пожежного підрозділи, який очолює роботи з гасінню пожежі і управляє підрозділами пожежної охорони, що у ліквідації пожежі. Дії працівників станції по евакуації і розосередженню рухомого складу здійснюються за вказівкою керівника гасіння пожежі чи з узгодження з ним. Між керівником гасіння пожежі і штабом ліквідації аварії має бути організована стійка зв’язок.

Керівником гасіння пожежі створюються такі бойові ділянки:

 • щодо забезпечення евакуації рухомого складу;
 • захисту рухомого складу;
 • по гасінню пожежі і охолодження виведених із зони пожежі залізничних вагонів, зокрема вагонів-цистерн.

За необхідності доставки пожежної техніки й особистого складу, до місцеві пожежі залізничним транспортом воєнізована пожежна служба МНС РФ спрямовує заявку черговому відділенням залізниці на необхідну кількість платформ і вагонів із зазначенням часу й місця їх подачі.

5 стр., 2107 слов

Логистический процесс на складе

... заказов потребителей. Целью данной курсовой работы является рассмотрение особенности склада, его организацию и проблемы функционирования складских помещений. Для достижения данной ... для хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Различаются склады и по степени механизации складских операций: немеханизированные, механизированные, частично механизированные, комплексно-механизированные, ...

Порядок організації та ліквідації пожеж на залізничному транспорті визначено «Інструкцією по гасінню пожеж в рухливому складі на залізничному транспорті» (РД РББЧ 40.007-98).

Особи, виявивши пожежа чи отримали повідомлення про неї, зобов’язані негайно викликати органи влади та підрозділ з надзвичайних ситуацій і воєнізовану пожежну охорону залізниці через чергового по станції телефоном чи в спосіб.

Відхід і проходження пожежних поїздів доречно пожежі здійснюється наказом чергового відділенням дороги. Скасування відправлення пожежного поїзда або після гасіння пожежі проводиться у разі заяві керівника гасіння пожежі, начальника пожежного поїзда, варти чи осіб на їхню заміщуючих.

До прибуття на пожежа органів прокуратури та підрозділів по надзвичайних ситуацій керівництво гасінням пожежі здійснює начальник варти чи старшого із начальницького складу воєнізованої охорони дороги, прибулий на пожежа.

Ліквідацією пожежі, силами МНС, пожежних підрозділів шляхи і Кабміну керує старший оперативний начальник органів прокуратури та підрозділів по надзвичайних ситуацій.

У нещасних випадках, коли пожежа виявлено на несприятливому ділянці шляху (виїмка, висока насип, ухил тощо.) і загасити його первинними засобами пожежогасіння неможливо, машиніст поїзда, переконавшись у документах за відсутності в запалених і низкою що стоять вагонах небезпечних вантажів, може продовжити проходження до найближчій станції, повідомивши про пожежі і роді палаючого вантажу черговому відділенням (станції), поїзному диспетчеру до ухвалення ними заходів для виклику пожежних підрозділів, і підготовці коштів гасіння.

Категорично забороняється зупиняти потяг із палаючими вагонами незалежно роду вантажу: на залізничних мости, шляхопроводах; під мостами; поблизусгораемих будівель і наливних складів; у місцях масового скупчення покупців, безліч інших містах, створюють загрозу швидкого поширення вогню, що перешкоджають організації гасіння пожежі іспасания людей.

Прибувши на пожежа керівник гасіння пожежі зобов’язаний уточнити у локомотивної бригади рід вантажу, що у палаючому вагоні і низкою що стоїть, за її наявності.

1.1Тушение пожеж рухливих складів на залізничному транспорті, на товарних і сортувальних станціях

При пожежі рухливих складів на залізничному транспорті, на товарних і сортувальних станціях можливі:

 • наявність великої кількості рухомого складу з пасажирами і різними вантажами;
 • швидке поширення вогню всередині вантажопасажирських вагонів, поширення пожежі на сусідні поїзда, будівлі і споруди;
 • розтікання горючих, токсичних і отруйних рідин з цистерн й освіту загазованих зон на прилеглої території;
 • наявність загрози людям, які у вагонах палаючого та кількох сусідніх поїздів, виникнення паніки;
 • наявність великої кількості шляхів,непрекращающееся рух поїздів;
 • складність з’ясування виду запалених речовин, матеріалів;

обмеженість під’їздів і підступів до палаючим вагонах і труднощі у прокладаннірукавних ліній;

3 стр., 1328 слов

Планирование складских зон и определение площади склада

... «Гардарика», связанная с планированием складских площадей. Предметом исследования является влияние различных факторов на изменение общей площади склада. Планировка складских помещений должна обеспечивать возможность ... транспортно-технологических (структурных) схем переработки груза на складе осуществляется на основе расчета удельных трудовых, эксплуатационных, капитальных и приведенных затрат по ...

 • віддаленість вододжерел;
 • наявність високовольтних контактних мереж, які перебувають під високим напругою.

При дотриманні доречно пожежіРТП повинен уточнити черезЦППС (>ПСЧ) у поїзного диспетчера:

 • місцезнаходження палаючого рухомого складу, наявність шляхів та під’їздів щодо нього;
 • вжиті заходи дорасцепке і евакуації сусідніх вагонів поїздів;
 • знеструмлено чиелектроконтактние дроти над місцем пожежі;
 • вислана чи бригада зі зняттям залишкового напруження і маневровий локомотив;
 • час відправки пожежних і ремонтно-відбудовних поїздів доречно пожежі.

При гасінні пожежі рухомого складу на залізничному транспорті, товарних і сортувальних станціяхРТП зобов’язаний:

 • встановити місцезнаходження рухомого складу, вид палаючого вантажу, вжиті заходи дорасцепке й відведення сусідніх вагонів,обесточиванию мереж;
 • на початок гасіння у районі проходження контактних електромереж подивитися велектродиспетчера письмове підтвердження про зняття напруги;
 • використовувати шляхи і засоби прокладкирукавних ліній з урахуванням руху або маневрування поїздів, здійснюючи прокладкурукавних ліній, зазвичай, під рейками і вздовж шляхів;
 • з урахуванням особливостей залізничного транспорту призначити осіб, відповідальних забезпечення техніки безпеки;
 • вжити заходів для захисту особового складу від отруєння токсичними речовинами;
 • встановити наявність загрози сусіднім поїздам;
 • можливість виведення повного складу чи окремих запалених вагонів в безпечне місце;
 • організувати за необхідності захист і відвід не запалених вагонів зі складу чи суміжних шляхів з небезпечної зони, насамперед вагонів з людьми, вибуховими і отруйними вантажами, цистерн зЛВЖ іГЖ;
 • за браку води зажадати подачу залізничних цистерн із жовтою водою.

При пожежі в рухливому складі на перегонах (їсти дорогою прямування) подивитися в відповідних служб залізниці відправки доречно пожежі маневрових локомотивів, пожежних ремонтно-відбудовних поїздів, платформ для навантаження пожежних автомобілів, доставки автомобілів і цистерн із жовтою водою доречно пожежі, знеструмлення електромережі і зняття залишкового напруженості із контактних дротів.

1.2 Особливості гасіння пожеж в вагонах, завантажених небезпечними вантажами

При виявленні пожежі у переповненому вагоні навантаженомухлопко-волокном та інші аналогічними вантажами, локомотивна бригада після зупинки поїзда організує гасіння пожежі дома первинними засобами пожежогасіння. Зазвичай, слід ліквідувати полум’яне горіння й пустити тюки водою і їх вивантаження. Остаточна ліквідація пожежі з розвантаженням вантажу виготовляють станціях.

Найбільш ефективним засобом гасіння стосівхлопко-волокна, вати та інших волокнистих вантажів є вода зісмачивателем ісмачивателя як розпорошених струменів, і навіть піна, середньої чи високої кратності.

При виявленні пожежі їсти дорогою прямування поїзди вагонах з легкозаймистими вантажами локомотивної бригадою разом з викликом пожежної служби виробляєтьсярасцепка складу і видалення запалених вагонів чи цистерн з інших вагонів на відстань більш 200 м.

4 стр., 1787 слов

Пожарная безопасность складов

... специфические особенности процесса хранения и ограничивает возможность при выборе мер пожарной безопасности для складских помещений, поэтому более целесообразно классифицировать склады пожароопасных веществ по принципу однородности хранимой продукции, а также ...

Для ліквідації пожежі в рухливому складі з небезпечними вантажами кошти пожежогасіння вводяться всередину вагона (контейнера) через бічні ікришевие люки, дверцят і отворидимовитяжних труб. У необхідних випадках на шляху поданняогнетушащих речовин, у осередок пожежі й у місця найбільш інтенсивного горіння пробиваються отвори у дахах і стінах кузовів вагонів (контейнерів).

Розтин дверей і люків вагонів, контейнерів, і навіть упаковки вантажу, знаходиться в відкритому рухливому