Автомобільний транспорт України

Реферат

Міністерство освіти і науки України

Харківський Торговельно-Економічний Інститут

Київського Торговельно-Економічного Університету

Факультет: Торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Кафедра: Туризму та соціальних наук

Реферат на тему:

«Автомобільний транспорт України»

Виконав:

Студент групи ТР-08

Бургонський Віталій

Прийняв:

Доцент кафедри туризму і соціальних наук

Яковчук Олександр Володимирович

Харків 2010

Зміст

Вступ

1. Управління автомобільним транспортом

2. Загальновживані терміни щодо автотранспортних перевезень

3. Автомобільні шляхи України

3.1 За значенням

3.2 За покриттям

3.3 За категоріями

4. Автомобільні пункти пропуску через державний кордон України

5. Статистична інформація

6. Підготовка до Євро-2012

Висновок

Перелік використаних джерел

Вступ

Автомобільний транспорт є однією з важливих галузей господарства, забезпечує поряд з іншими видами транспорту розвиток туризму, виробництво та обіг продукції промисловості й сільського господарства, потреби будівництва, задовольняє потреби населення в перевезеннях, а також сприяє зміцненню оборони України.

Перший автомобіль в Україні з’явився в Одесі на початку XX століття. Перший автобусний маршрут (Київ-Житомир) був відкритий в 1906 році.

Найкрупнішим автоперевізником в Україні є «УкрБус» ще з 29 листопада 2007 року.

До складу автомобільного транспорту входять підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, авторемонтні та шиноремонтні підприємства, рухомий склад автомобільного транспорту, транспортно-експедиційні підприємства, а також автовокзали й автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні організації та соціально-побутові заклади, інші підприємства, установи й організації, незалежно від форм власності, що забезпечують роботу автомобільного транспорту. Управління автомобільним транспортом здійснює Мінтранс України.

1. Управління автомобільним транспортом

В сфере управления ого есть отдел, заводы, налаженные организации автомобильного транспорта. Основні завдання, функції та права органів управління автомобільним транспортом передбачено в Положенні про Державний департамент автомобільного транспорту України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2000 р., а також у Статуті автомобільного транспорту України, який визначає обов’язки, права та відповідальність автотранспортних підприємств, організацій, незалежно від їх відомчого підпорядкування, а також громадян, що користуються автомобільним транспортом.

16 стр., 7676 слов

Трубопровідний транспорт України

... ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ XVIII-ХХІ ст. Развитие газотранспортного транспорта в Украине с обещаниями газа и нафты. Газовая промышленность Украины создана ... державного запасу, який може забезпечити економічну незалежність України у випадку порушення поставок при зміні ... пожаром для добычи энергоресурсов стала проблемой. Побудований також магістральний газопровід “Братерство”, що з’єднав м. ...

Основними завданнями органів управління автомобільним транспортом є: організація злагодженої роботи об’єднань, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, з метою задоволення потреб суспільного виробництва й населення в автомобільних перевезеннях; вжиття заходів для ефективного використання рухомого складу автомобільного транспорту, його поновлення, ремонту, забезпечення матеріально-технічними та паливно-енергетичними ресурсами, визначення структури парку; організація виконання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху тощо.

Укравтотранс направляет запросы на новый объект в сотрудничестве с центральными и местными органами власти суверенного правительства, органами Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления, а также властями других держав. Укравтотранс на своих границах является наиболее важным на основании законодательства Украины. В випадках, перенесенных из законодательства Украины, постановлением Укравтотранс є обовьязковые до виконання, созданы предприятия и организации, независимые от форм власти, в которых огромные люди.

Для распределения основных направлений развития автомобильного транспорта, раздачи тех, кто выбрал продукты питания и их вместимость, мы утвердим Минтранс Украины, склад для которого консолидировался Минтранс Украины. Укравтотранс є юридичною особою.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1998 р. створено автотранспортні управління Мінтрансу України, а також затверджено відповідне Положення про них.

Управление автомобильным транспортом в АРК и регионах є территориальные органы Минтранса Украины. Основними завданнями управлінь є: забезпечення державного регулювання діяльності автомобільного транспорту та здійснення контролю за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, що виконують перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, вимог нормативних актів, стандартів і норм, що регулюють перевезення пасажирів і вантажів автотранспортом. Направление очолюют руководители, являющиеся показательными помещиками и помещиками Минтранса Украины на время из Радой министерств АРК, из облгосадминистраций. Управління є юридичними особами.

Полностью компетенция государственных администраций по управлению транспортом регулируется Законом Украины «Информация о государственных администрациях».

2. Загальновживані терміни щодо автотранспортних перевезень

Автомобильные дороги Украины — дороги на территории Украины, где одно и то же население, предназначены для неудобства транспортных средств, легкового транспорта и преимуществ.

Автотранспортний засіб – дорожній транспортний засіб, за допомогою якого здійснюється перевезення пасажирів і вантажів автомобільними дорогами чи виконання спеціальних робочих функцій;

9 стр., 4270 слов

Залізничний транспорт України — Інше — и — ...

... України, територія якої має розвинуту гідрографічну сітку, виняткове значення має річковий транспорт. Його основні переваги: І) низька вартість і значний обсяг пе-ревезень вантажів та пасажирів; ... хімічні добрива; 8) лісоматеріали. Загалом перевезення вантажів залізничним транспортом в 1993 р. порівняно з ... Розрізняють повітряні лінії елек-тропередач, кабелі яких підвішені над землею або водою, і ...

 • Автобус – пасажирський автотранспортний засіб з кількістю місць для сидіння більше дев’яти з місцем водія включно;
 • Вантажний автомобіль – автотранспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів;
 • Перевізник – юридична чи фізична особа, яка надає послуги з перевезення пасажирів чи (та) вантажів автомобільним транспортом загального користування;
 • Український перевізник –юридична чи фізична особа, зареєстрована чи постійно проживає в Україні, яка надає послуги з перевезення пасажирів чи (та) вантажів автомобільним транспортом загального користування;
 • Міжнародні перевезення пасажирів і вантажів – перевезення пасажирів і вантажів автотранспортом між пунктами, один з яких або обидва розташовані за межами території України;
 • Регулярні пасажирські міжнародні перевезення – перевезення пасажирів автобусом заздалегідь узгодженими початковим та кінцевим пунктами, маршрутом проходження, зупинками та розкладом руху;
 • Нерегулярні пасажирські міжнародні перевезення – перевезення пасажирів автобусом, коли умови їх здійснення визначаються в кожному окремому випадку за погодженням між замовником і перевізником;
 • Великогабаритний вантаж – вантаж, який з урахуванням габаритів транспортного засобу перевищує встановлені на території України габарити для руху автотранспортних засобів автомобільними дорогами;
 • Великоваговий вантаж – вантаж, вага якого з урахуванням ваги автотранспортного засобу чи його осьового навантаження перевищує встановлені на території України параметри для руху автотранспортних засобів автомобільними дорогами;
 • Небезпечний вантаж – речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин;

— Швидкопсувні вантажі це продукти харчування та інші вантажі, які для збереження їхньої якості при перевезенні, з урахуванням термінів їх реалізації і відстані перевезень, потребують дотримання температурного режиму, відповідної вологості, підігріву, охолодження, вентиляції, догляду чи контролю за їх станом та виконання певних санітарно-гігієнічних вимог.

Дозвіл – документ, який надає право на проїзд автотранспортного засобу територією іноземної держави;

 • Двосторонній дозвіл – документ, який надає право на проїзд автотранспортного засобу між пунктом, розташованим на території України, і пунктом, розташованим на території іноземної держави, яка вказана в дозволі, туди та у зворотному напрямку;
 • Транзитний дозвіл – документ, який надає право на проїзд автотранспортного засобу через територію держави, вказаної у дозволі, яка не є країною завантаження або розвантаження, туди та у зворотному напрямку;
 • Універсальний дозвіл – документ, який надає право на проїзд автотранспортного засобу через територію держави як транзитом, так і у двосторонньому сполученні туди та у зворотному напрямку;
 • Дозвіл до/з третіх країн – документ, який надає право на проїзд автотранспортного засобу із пункту, розташованого на території держави, яка вказана у дозволі, до третьої держави або з третьої держави в пункт, розташований на території держави, яка вказана у дозволі;
 • Спеціальний дозвіл – разовий додатковий дозвіл на проїзд конкретного автотранспортного засобу з великогабаритним чи великоваговим або небезпечним вантажем по території держави, а також разовий дозвіл на проїзд конкретного транспортного засобу, який належить перевізнику однієї з держав, що домовляються, по території таких держав до третіх держав або з третіх держав;
 • Уведомление Багато — это документ, который дает право в течение определенного часа не менять количество поездок транспортного средства на территорию любого государства в качестве члена Европейской конференции Министерства транспорта.

Мережа автомобільних шляхів загального користування включає 172,4 тис. км доріг, з них з твердим покриттям – 164,1 тис. км (без урахування муніципальних, відомчих, внутрішньо господарських).

7 стр., 3051 слов

Транспорт україни

... систем, які забезпечують вантажні і пасажирські перевезення території України, є транспортна система, до якої ринкових ... терміналів тощо. п. Разом про те, автомобільні дороги України ні відповідають європейських стандартів за багатьма ... див. додаток ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ Залізничний транспорт Залізничний транспорт є найбільш розвиненим України (див. табл.1), за довжиною ...

Несмотря на то, что все автомобильные дороги Украины проходят через населенные пункты, они не ведут в международные транспортные коридоры, а также ведут к стыковке автомобильного транспорта.

Класифікація автомобільних шляхів України.

3.1 За значенням

 • автомобільні дороги загального користування. Запах склад уникальной транспортной системы Украины и удовлетворение потребления подвески в легковых автомобилях и выгодных перевозок.
 • вулиці і дороги міст та інших населених пунктів;
 • відомчі (технологічні) автомобільні дороги. Перед ними — внутренние технологические проспекты, которые находятся рядом с мощностями юридических и физических лиц.
 • автомобільні дороги на приватних територіях. До них належать автомобільні дороги, що знаходяться на територіях, власниками яких є юридичні (недержавні) або фізичні особи.

1) Автомобільні дороги загального користування

Автомобільні дороги загального користування поділяються на:

а) дороги державного значення:

— міжнародні дороги – автомобільні дороги, що суміщаються з міжнародними транспортними коридорами та/або входять до Європейської мережі основних, проміжних, з’єднувальних автомобільних доріг та відгалужень, мають відповідну міжнародну індексацію і забезпечують міжнародні автомобільні перевезення. Міжнародні дороги позначаються літерою «М».

Вони займають 5% всіх автомобільних доріг України.

— національні дороги – автомобільні дороги, що суміщені з національними транспортними коридорами і не належать до міжнародних автомобільних доріг, та автомобільні дороги, що з’єднують столицю України — м. Киев, административный центр АР Крым, административный центр областей, между ним город Севастополь, крупный промышленный и культурный центр страны с международными автомагистралями. Національні дороги позначаються літерою «Н».

25 стр., 12120 слов

Автомобильные дороги

... на них транспортных средств разделяют на три класса: автомагистраль, скоростная дорога, дорога обычного типа (нескоростная дорога). К классу "автомагистраль" относят автомобильные дороги: имеющие на ... и административное значение автомобильных дорог. Приведенная к легковому автомобилю В транспортных единицах I-а Св. 14000 Св. 7000 Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в ...

Національних доріг 3 % від загальної кількості доріг.

— регіональні дороги – автомобільні дороги, що з’єднують столицю України — місто Київ з адміністративним центром Автономної Республіки Крим, адміністративними центрами областей та містами державного підпорядкування, автомобільні дороги, що з’єднують основні міжнародні прикордонні пункти пропуску автомобільного транспорту, морські та авіаційні порти міжнародного значення, найважливіші об’єкти національного культурного надбання, курортні зони та великі промислові і культурні центри країни з вище названими та магістральними дорогами. Регіональні дороги позначаються літерою «Р».

Регіональних доріг 4%.

б) дороги місцевого значення

Автомобільні дороги місцевого значення складають левову частку сучасної автодорожньої мережі (155,6 тис. км або 91,7 % загальної довжини), поділяються на:

— територіальні – автомобільні дороги, що з’єднують адміністративні центри Автономної Республіки Крим і областей між собою та з адміністративними центрами районів, містами обласного підпорядкування, а також міста обласного підпорядкування і адміністративні центри районів між собою та автомобільні дороги, що з’єднують з магістральними та регіональними дорогами і вищеназваними дорогами, основні аеропорти, морські та річкові порти, залізничні вузли, курорти, об’єкти національного культурного надбання та природно-заповідного фонду, прикордонні автомобільні пункти пропуску міжнародного та міждержавного значення. Загальна їх довжина становить 30,6 тис. км.

Територіальними дорогами є 18 % шляхів.

— Районні – автомобільні дороги, що з’єднують адміністративні центри районів з адміністративними центрами сільських населених пунктів у межах району та ці населені пункти між собою, автомобільні дороги, що з’єднують населені пункти в межах району з залізничними станціями, аеропортами, річковими портами, об’єктами національного культурного надбання та природно-заповідного фонду з мережею інших доріг загального користування, під’їзди до прикордонних пунктів пропуску автомобільного транспорту. Загальна протяжність 86 тис. км. В середньому на район припадає 175,5 км районних автомобільних доріг.

До районних доріг відноситься 51 % доріг України.

— сільські – автомобільні дороги, що з’єднують адміністративні центри сільських населених пунктів з іншими населеними пунктами в межах району, інші населені пункти між собою, автомобільні дороги, що з’єднують підприємства з приймання та переробки сільськогосподарської продукції (хлібоприймальні пункти, цукрові заводи, льонозаводи, молокозаводи, пункти переробки м’яса тощо), які мають міжгосподарське, загальнорайонне значення і знаходяться поза межами міст і селищ міського типу, з мережею автомобільних доріг загального користування. Їх довжина становить 39,2 тис. км. В середньому на одне село припадає всього 1,37 км сільських автомобільних доріг, які повинні забезпечувати життєдіяльність 555 його мешканців (середня чисельність).

Сільських доріг в Україні 18 %.

3.2 За покриттям

За покриттям розрізняють:

а) З твердим покриттям – автомобільні дороги з одношаровим чи багатошаровим дорожнім покриттям, яке складається з різних видів ущільнених дорожніх сумішей або кам’яних матеріалів (щебінь, гравій, шлак), оброблених або не оброблених в’яжучими сумішами.

14 стр., 6951 слов

История развития железной дороги

... и с этого момента начинается эра паровой железной дороги. 1. История развития железной дороги в России Первая железная дорога, построенная в России, была Царскосельская, между Санкт-Петербургом и ... Павловском, длиной в 24 версты. Дорога эта, разрешенная с 1835 ...

Поділяються на:

 • цементнобетонні;
 • асфальтобетонні;
 • чорні шосе;
 • білі щебеневі, гравійні шосе;
 • бруківка.

б) Ґрунтові – дороги, проїзна частина яких поліпшена введенням каркасних добавок (гравію, шлаку та ін.).

Это самый низкий тип покриття, который требует постпроизводственной проверки для восстановления количества кредитов.

81 % державних доріг мають асфальтобетонне покриття, 8,7 % – цементобетонне і 10,2 % – чорне.

Місцеві автомобільні дороги в переважній більшості (45,1 %) – це чорні шосе. Асфальтобетонними є 51,1 % територіальних доріг і 23,8 % районних. Дороги Силской на 42,4% заполнены черными магистралями, на 26,6% — крупными гравийными и грунтовыми дорогами, на 19,8% — асфальтобетонными покрытиями.

3.3 За категоріями

В залежності від пропускної здатності, кількості смуг руху, ширини смуг, ширини проїзної частини, ширини земляного полотна, ширини смуги відводу, повздовжнього похилу дороги та радіусу закруглень дороги, автомобільні дороги поділяють на 5 категорій.

Дороги I категорії з обов’язковою розподільчою смугою і 2 – 4 смугами для руху в одному напрямку мають протяжність всього 2,2 тис. км або 1,3 % від протяжності доріг з твердим покриттям.

Найбільше доріг I категорії в Київській області – 401 км. Після неї йдуть Житомирська – 232 км, Донецька – 230 км, Дніпропетровська – 226 км і Харківська – 166 км. Деякі області практично не мають доріг такої якості: Кіровоградська – 1 км, Сумська – 4 км, Закарпатська – 12 км і Чернівецька – 13 км.

Проход здания украинской автоматики типовой. Зокрема дорога Київ – Бориспіль має пропускну здатність 40 тис. авт/добу та 4 – 5 смуг в обидва напрямки.

Доля дорог в Украине в первой категории составляет 29% всех автоматических деревьев, другая — 15%, третья — 18%, четвертая — 30% и пятая — 8.

Через Україну проходять 19 шляхів загальноєвропейського значення: Е38

 • Е40
 • Е50
 • Е58
 • Е81
 • Е85
 • Е87
 • Е95
 • Е97
 • Е101
 • Е105
 • Е372
 • Е373
 • Е381
 • Е391
 • Е471
 • Е573
 • Е583
 • Е584;

23 міжнародні шляхи загальною довжиною 8080,1 км: М01

 • М02
 • М03
 • М04
 • М05
 • М06
 • М07
 • М08
 • М09
 • М10
 • М11
 • М12
 • М13
 • М14
 • М15
 • М16
 • М17
 • М18
 • М19
 • М20
 • М21
 • М22
 • М23;

23 національних загальною довжиною 4803,3 км: Н01

 • Н02
 • Н03
 • Н04
 • Н05
 • Н06
 • Н07
 • Н08
 • Н09
 • Н10
 • Н11
 • Н12
 • Н13
 • Н14
 • Н15
 • Н16
 • Н17
 • Н18
 • Н19
 • Н20
 • Н21
 • Н22
 • Н23;

65 регіональних: Р01

 • Р02
 • Р03
 • Р04
 • Р05
 • Р06
 • Р07
 • Р08
 • Р09
 • Р10
 • Р11
 • Р12
 • Р13
 • Р14
 • Р15
 • Р16
 • Р17
 • Р18
 • Р19
 • Р20
 • Р21
 • Р22
 • Р23
 • Р24
 • Р25
 • Р26
 • Р27
 • Р28
 • Р29
 • Р30
 • Р31
 • Р32
 • Р33
 • Р34
 • Р35
 • Р36
 • Р37
 • Р38
 • Р39
 • Р40
 • Р41
 • Р42
 • Р43
 • Р44
 • Р45
 • Р46
 • Р47
 • Р48
 • Р49
 • Р50
 • Р51
 • Р52
 • Р53
 • Р54
 • Р55
 • Р56
 • Р57
 • Р58
 • Р59
 • Р60
 • Р61
 • Р62
 • Р63
 • Р64
 • Р65

4. Автомобільні пункти пропуску через державний кордон України

3 стр., 1057 слов

Автомобільний транспорт України

... 3.3 За категоріями 4. Автомобільні пункти пропуску через державний кордон України 5. Статистична інформація 6. Підготовка до Євро-2012 Висновок Перелік використаних джерел Вступ Автомобільний транспорт є однією з ...

 • РФ —Бачівськ, Ізварине, Новоазовськ;
 • Білорусь —Нові Яриловичі;
 • Молдова —Платонове, Кучурган, Мамалига;
 • Польща —Ягодин, Устилуг, Краківець, Рава-Руська, Шегині, Смільниця (тільки л/а);
 • Словаччина —Ужгород, Малий Березний;
 • Угорщина —Тиса (Чоп), Косини;
 • Румунія —Дякове, Порубне, Рені.

5. Статистична інформація

В Україні у 2008 р. автотранспортом перевезено 154,8 млн т вантажу та 3 млрд 987 млн 754 тис. Сталася 49 491 дорожньо-транспортна пригода, що на 2 тисячі менше ніж у 2007. Було спожито 4,8 млн.тонн бензину.

6. Підготовка до Євро-2012

За даними Мінтрансзв’язку, для реконструкції транспортної інфраструктури до Євро-2012 необхідно понад 10 млрд дол Близько 15% із загальної суми буде надано з держбюджету, 60-70% складуть залучення під урядові прямі і непрямі гарантії, інше — приватні інвестиції в проекти.

В Харькове на 2010 год рик на капитальный ремонт, чтобы направить трассу из аэропорта, окружающего Сумск. У асфальт закатають півмільярда гривень.

Что касается грузоперевозок, то будет петь бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, а Евро-2012 будет обслуживать новый украинский общественный транспорт. На чемпионате не будут обслуживаться автобусы, так как в Використанне уже есть буль. Процесс был модифицирован на час, чтобы узнать о ходе работы робота ВАТ Луцкого автозавода, который может попасть на склад компании «Богдан».

Висновок

Налагоджена система управління, крупні пасажиро- та вантажоперевізні компанії, крупні інвестиції, пов’язані з чемпіонатом Європи, більш ніж 95 відсотків доріг з твердим покриттям та більш ніж чверть – І категорії, 19 шляхів загальноєвропейського значення, 3 «крітські» міжнародні транспортні коридори, 2 з яких – автомобільні, та, зокрема, ще один, четвертий, ключовим місцем якого в проекті являтиме собою Україна, – все це представляє автотранспортну систему країни в дуже хорошому світлі, та створює стимули і передумови для її подальшого розвитку.

Перелік використаних джерел

1. Закон України «Про автомобільні дороги»

2. Постанова «Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення»

3. Державна служба автомобільних доріг України – УкрАвтоДор

4. Автошляхи України – тематичний блог

5. Матеріали з інтернет-ресурсів.