Українські иучбові матеріали на українській мові

Реферат

Класифікації небезпечних вантажів на залізничному транспорті

Реферат: Класифікації небезпечних вантажів на залізничному транспорті

З метою справжніх правил до небезпечних вантажам ставляться будь-які речовини, матеріали, вироби, відходи виробничу краще й іншої, що з властивих їм властивостей і особливості можуть за їх перевезенні створювати загрозу життю і здоров’я людей, зашкодити довкіллю, призвести до пошкодження чи знищення тих матеріальних цінностей.

Небезпечні вантажі за вимогами ГОСТ 19433-88 вантажі небезпечні Класифікація і маркірування і ДОПОГ розподіляються ми такі класи:

 • вибухові матеріали (ВМ);
 • гази, стислі, скраплені і розчинені під тиском;
 • легкозаймисті рідини (ЛВЖ);
 • легкозаймисті тверді речовини (ЛВТ), самовозгорающиеся речовини (СВ);
 • речовини, які виділяють займисті гази при взаємодії із жовтою водою;
 • окисляющие речовини (ОК) і органічні пероксиди (ВП),
 • отруйні речовини (ЯВ) і інфекційні речовини (ІВ),
 • радіоактивні матеріали (РМ);
 • їдкі і (чи) коррозионные речовини (ЄК),
 • інші небезпечні речовини

Небезпечні вантажі кожного класу відповідно до їх фізико-хімічними властивостями, краєвидами та ступенем небезпеки при транспортуванні поділяються на підкласи, категорії і групи, по ГОСТ 19433-88, наведено далі.

КЛАС 1 — вибухові матеріали, що за своїми властивостями можуть вибухати, викликати пожежа з вибуховою дією, і навіть устрою, містять вибухові речовини і кошти висадження, призначені для піротехнічного ефекту;

 • підклас 1.1 — вибухові і піротехнічні речовини і вироби з небезпекою вибуху масою, коли вибух миттєво охоплює весь вантаж;
 • підклас 1.2 — вибухові і піротехнічні речовини і вироби, не що масою;
 • підклас 1.3 — вибухові і піротехнічні речовини і вироби, які мають небезпекою загоряння із незначною вибуховою дією чи ні нього;
 • підклас 1.4 — вибухові і піротехнічні речовини і вироби, які мають незначну небезпека вибуху під час транспортування лише тоді запалення чи ініціювання, які дають руйнації пристроїв і упаковок;
 • підклас 1.5 — вибухові речовини з небезпекою вибуху масою, які настільки нечуттєві, що з транспортуванні ініціювання чи перехід від горіння до детонації малоймовірні;
 • підклас 1.6 — вироби, містять виключно нечутливі до детонації речовини, не що масою і які характеризуються низькою імовірністю випадкового ініціювання;

КЛАС 2 — гази стислі, скраплені охолодженням і розчинені під тиском, відповідальні хоча б одного з наступних умов:

13 стр., 6489 слов

Боротьба з контрабандою

... проведення дізнання по справах про контрабанду. 1 БОРОТЬБА З КОНТРАБАНДОЮ. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ Контрабанда - явище дуже старе. Згадування про контрабанду, тобто незаконному нелегальному провозі товарів ... Цим статутом деталізувалися також процесуальні питання розгляду, оскарження, виконання справ про контрабанду. Термін "дізнання" виник давно, він відомий російському дореволюційному процесу. У ...

 • абсолютне тиск парів за нормальної температури 50С одно чи вище 3 кгс/смЧЗОО кПа);
 • критична температура нижче 50С. По фізичному стану гази діляться на:
 • стислі, критична температура яких суттєво нижча -10С;
 • скраплені, критична температура яких дорівнює чи вище -10С, але нижче 70С;
 • скраплені, критична температура яких дорівнює чи вище 70С;
 • розчинені під тиском;
 • скраплені переохолодженням;
 • аерозолі і стислі гази, які під дію спеціальних розпоряджень.

підклас 2.1 — не займисті гази; підклас 2.2 — не займисті отруйні гази;

 • підклас 2.3 — легкозаймисті гази;
 • підклас 2.4 — отруйні легкозаймисті гази;
 • підклас 2.5 — хімічно несталі;
 • підклас 2.6 — хімічно несталі отруйні.

КЛАС 3 — легкозаймисті рідини, суміші рідин, і навіть рідини, містять тверді речовини в розчині чи суспензії, які виділяють легкозаймисті пари, мають температуру спалаху закритому тиглі 61С і від;

 • підклас 3.1 — легкозаймисті рідини з низькою температурою спалахи і рідини, мають температуру спалаху закритому тиглі нижче мінус 18С або мають температуру спалаху сполученні з іншими небезпечними властивостями, крім легковоспламеняемости;
 • підклас 3.2 — легкозаймисті рідини з середньої температурою спалахи — рідини з температурою спалаху закритому тиглі від мінус 18 до плюс 23С;
 • підклас 3.3 — легкозаймисті рідини із високим температурою спалахи — рідини з температурою спалахи від 23 до 61С включно участь у закритому тиглі.

КЛАС 4 — легкозаймисті речовини і матеріалів (крім класифікованих як вибухові), здатні під час перевезення легко загорятися від зовнішніх джерел запалення, внаслідок тертя, поглинання вологи, самовільних хімічних перетворень, і навіть при нагріванні;

 • підклас 4.1 — легкозаймисті твердю речовини, здатні легко стріляти від короткочасного впливу зовнішніх джерел запалення (іскри, полум’я чи тертя) і активна горіти;
 • підклас 4.2 — самозаймисті речовини, які у умовах транспортування можуть спонтанно нагріватися і стріляти;
 • підклас 4.3 — речовини, які виділяють займисті гази при взаємодії із жовтою водою.

КЛАС 5 — окисляющие речовини і органічні пероксиди, які можуть легко виділяти кисень, підтримувати горіння, і навіть можуть, у умов або в суміші коїться з іншими речовинами, викликати самовоспламенение і вибух; підклас 5.1 — окисляющие речовини, які власними силами не горючи, а й сприяють легкої займистості інших речовин і виділяють кисень при горінні, збільшуючи цим інтенсивність вогню; підклас 5.2 — органічні пероксиди, більшість яких випадків горючи, можуть діяти як окисляющие речовини і взаємодіяти коїться з іншими речовинами. Чимало їх ми легко загоряються і чутливі до удару і тертю.

КЛАС 6 — отруйні і інфекційні речовини, здатні викликати смерть, отруєння чи захворювання потрапляючи всередину організму або за поєднанні з шкірою та у слизової оболонкою;

13 стр., 6050 слов

Забруднення атмосфери. Джерела та наслідки забруднення

... забруднюючий ефект, надають замітний вплив на процеси, що відбуваються в біосфері. 1. Хімічне забруднення атмосфери 1.1 Основні забруднюючі речовини Людина забруднює атмосферу вже тисячоліття, ... гази дають в повітря в результаті спалювання палива для потреб промисловості , опалювання жител, роботи транспорту, спалювання і переробки побутових і промислових відходів. Атмосферні забруднення поділяють на ...

 • підклас 6.1 — отруйні (токсичні) речовини, які викликають отруєння при вдиханні (парів, пилу), потраплянні всередину чи контакту з шкірою;
 • підклас 6.2 — речовини і матеріалів, містять хвороботворні мікроорганізми, небезпечні покупців, безліч тварин.

КЛАС 7 — радіоактивні речовини з удільної активністю понад 70 відсотків кБк/кг (2 нКи/г).

КЛАС 8 — їдкі і коррозионные речовини, що викликають ушкодження шкіри, поразка слизових оболонок очей і дихальних шляхів, корозію металів та ушкодження транспортних засобів, споруд чи вантажів, і навіть можуть викликати пожежа при взаємодії з органічними матеріалами чи деякими хімічними речовинами;

 • підклас 8.1 — кислоти, підклас 8.2 — луги;
 • підклас 8.3 — різні їдкі і коррозионные речовини.

КЛАС 9 — речовини з відносно низькою небезпекою при транспортуванні, не віднесені до жодного з попередніх класів, але що потребує до них певних правил перевезення і збереження; підклас 9.1 — тверді і рідкі горючі речовини і матеріалів, що за своїми властивостями не ставляться до 3 і 4-му класам, але за певних умов може бути небезпечними в пожежному відношенні (горючі рідини з температурою спалахи від +61 З до +100 З у закритому посудині, волокна та інші аналогічні матеріали); підклас 9.2 — речовини, стають їдкими і коррозионными за певних умов.

До небезпечним вантажам, які вимагають особливі заходи обережності під час перевезення, ставляться речовини і матеріалів з фізико-хімічними властивостями високого рівня небезпеки по ГОСТ 19433-88, текстом «особливо небезпечні вантажі»:

 • Вибухові речовини класу 1, крім підкласів 1.4, 1.5 і 1.6;
 • радіоактивні речовини класу 7;
 • не займисті неотруйні гази окисляющие;
 • отруйні гази окисляющие, їдкі і (чи) коррозионные;
 • легкозаймисті рідини з температурою спалахи менш мінус 18С отруйні;
 • легкозаймисті рідини з температурою спалахи менш мінус 18С їдкі і (чи) коррозионные;
 • легкозаймисті рідини з температурою спалахи від мінус 18С до плюс 23С їдкі і (чи) коррозионные;
 • легкозаймисті рідини з температурою спалахи від мінус 18С до плюс 23С отруйні, їдкі і (чи) коррозионные;