Вплив транспорту на екологію

Реферат

Міністерство освіти і науки України

Національний

Інститут екологічної безпеки

Кафедра екології

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Економіка природокористування»

на тему:

«Вплив транспорту на екологію»

Виконала: студентка ІЕБ 402

Антропченко Аліна

Київ 2013

1. Вплив транспорту на екологію

Найбільш поширеними видами транспорту є: залізничний, автомобільний, водний та авіаційний.

Залізничний транспорт включає залізничні колії, мости, елі, устаткування електропостачання, тягові підстанції, вокзали, станції, депо, рухомий склад тощо.

Цей вид транспорту в нашій країні найбільш пристосований до масових перевезень вантажів. Функціонує вдень і вночі, не залежить від пори року і атмосферних умов. За останні роки швидкість вантажних і пасажирських поїздів збільшилась в 2 рази.

Вплив на довкілля

Зміна природного ландшафту відбувається при будівництві залізничних колій та інфраструктури.

Забруднення повітря обумовлюється викидами, що утворюються при роботі двигунів внутрішнього згоряння. При використанні електроенергії як джерела руху такі викиди відсутні. Кількість викидів у повітря залежить від режиму роботи двигуна. Викиди містять 7-8 % токсичних газів. Основні забруднюючі речовини — СО, СО 2 , сажа.

Забруднення ґрунту. Для оцінки забруднення ґрунту береться відстань дороги в 1 км. Характеризується кількістю сухих та рідких відходів. На 1 км шляху за рік скидається біля 200 м3 стічних вод, 12 т сухого сміття, 3,5 т сажі. При перевезенні різних вантажів відбувається забруднення ґрунту часточками вантажу, який перевозиться, найчастіше — це пилоподібні частинки.

Шумове забруднення біля залізничного полотна під час проходження потяга сягає 100-120 дБ.

Біологічне забруднення пов’язане з перенесенням поверхнею транспортних засобів адвентивних видів рослин, більшість яких є продуцентами алергенів.

Боротьба із забрудненнями на залізничному транспорті. Серед наземних видів транспорту залізничний вважається найбільш економічним та екологічним у зв’язку з тим, що на одиницю енергії виконує більшу роботу. Зменшення кількості шкідливих викидів у відпрацьованих газах можливе завдяки удосконаленню технології горіння палива у ДВЗ, ходу локомотива та всіх елементів залізниці. Попередження забруднення ґрунтів повинно базуватись на збиранні усіх типів відходів з наступною передачею на переробку на кінцевих станціях.

9 стр., 4155 слов

Вплив транспорту на навколишнє середовище

... забруднення навколишнього середовища й споживачам енергоресурсів ставляться автомобільний транспорт і інфраструктура автотранспортного комплексу. Забруднюючі викиди в атмосферу від автомобілів по обсязі більш ніж на ... для зменшення, автотранспорту на навколишнє середовище : Приймаються міри ... цього псується, засолення ґрунту й рік ... експлуатованих літаків. Найбільший вплив на умови перебування викиди ...

Автомобілі поділяють на транспортні (вантажні і пасажирські), спеціальні, спортивні. Вантажні автомобілі призначені для перевезення вантажу і пасажирів, спеціальні — для виконання різних технічних функцій (підйомні крани, пересувні компресори тощо), спортивні — переважно для досягнення певних рекордів швидкості та інших спортивних досягнень.

Залежно від типу встановленого двигуна автомобілі бувають:

 • з бензиновим двигуном внутрішнього згоряння — найбільш розповсюджені серед легкових автомобілів;
 • дизельні, що працюють на дизельному паливі;
 • з газовими та комбінованими двигунами.

Вплив на довкілля

 • викиди в атмосферне середовище;
 • руйнування природних ландшафтів,вплив на флору і фауну;
 • шумове забруднення;
 • стічні води, що утворюються при обслуговуванні;
 • тверді відходи.

Викиди шкідливих речовин включають відпрацьовані гази автомобільних двигунів, випаровування із системи живлення, підтікання пального і мастил у процесі роботи та обслуговування автомобілів, а також продукти зносу фрикційних накладок зчеплення, накладок гальмівних колодок, шин. Найбільшу небезпеку становить забруднення атмосфери відпрацьованими газами автомобільних двигунів. До числа шкідливих компонентів відносяться і тверді викиди, що містять свинець і сажу.

Вплив автомобільного транспорту на флору і фауну є негативним і виражається в руйнуванні місць проживання тварин, розсіченні дорогами сезонних і добових ділянок тварин, їх зіткнення з транспортними засобами.

Шумове забруднення також є різновидністю несприятливого впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище. Основними джерелами шуму є: процеси всмоктування повітря карбюратором і випуску відпрацьованих газів, робота вентилятора системи охолодження, клапанного механізму, трансмісії. Джерелом шуму в дизельних автомобілях є як система вприскування, так і взаємодія шин з поверхнею дороги, причому шум в системі вприскування є домінуючим на більш низьких швидкостях, а від взаємодії шин і поверхнею дороги — на високих.

Утворення стічних вод пов’язане з використанням води при митті автомобілів. Основними забруднювачами у цих стоках є часточки пилу, сажі, паливно-мастильних матеріалів.

Відходи, що утворюються при експлуатації автомобіля, в основному, представлені відпрацьованими шинами, які відносяться до IV класу небезпеки і повинні збиратись та передаватися на переробку.

Водний транспорт — вид транспорту, що виконує перевезення вантажів і пасажирів по водних шляхах, як природних (ріки, озера, моря, океани, протоки), так і штучних (канали, водосховища тощо).

Поділяється на морський та річковий.

Морський транспорт — вид транспортної сфери матеріального виробництва, який здійснює перевезення вантажів та пасажирів морськими суднами. Морський транспорт широко застосовується для міжнародних та внутрішніх перевезень.

транспорт екологія забруднення

Річковий транспорт — вид транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в основному по внутрішніх водних шляхах, як природних, так і штучних (канали, водосховища, шлюзовані ділянки річок).

20 стр., 9667 слов

Законодавство України про водний транспорт

... річкового транспорту. Згідно «Закону України про транспорт» Морський транспорт До складу морського транспорту входять підприємства морського транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, порти і пристані, судна, судноремонтні заводи, морські шляхи сполучення, а також підприємства ...

Виділяють магістральні річкові шляхи, у т.ч. міжнародні, що обслуговують зовнішньоторговельні перевезення деяких країн, міжрайонні, що обслуговують перевезення між великими районами всередині країни, і місцеві, що обслуговують внутрішньорайонні зв’язки.

Для функціонування водного транспорту потрібні плавзасоби, порти і водні шляхи.

Вплив на довкілля

 • забруднення відходами, що утворюються в результаті експлуатаційної діяльності;
 • забруднення скидами у випадках аварій суден з токсичними вантажами, здебільшого нафтою і нафтопродуктами.

У результаті експлуатаційної діяльності енергетичні установки суден забруднюють відпрацьованим газами атмосферу, звідки токсичні речовини частково або повністю потрапляють у води морів, річок, океанів в процесі їх седиментації. Нині переважна кількість суден вітчизняного (і світового) флоту обладнана дизельними двигунами. Невелику частку складають судна з паротурбінними установками, число яких за останні роки скорочується.

У водне середовище попадають рідкі і тверді відходи, що утворюються при перевезенні пасажирів.

Нафта і нафтопродукти є основними забруднювачами водного басейну при роботі водного транспорту.

Заходи попередження забруднення водного басейну. До основних заходів попередження забруднення водного басейну транспортними суднами відносяться:

 • заборона скидання забруднюючих відходів із суден у внутрішніх водоймах;
 • прийняття міжнародних угод про припинення скидання із суден усіх видів відходів і змиву нафтовантажів, забрудненої ними води у відкритих морях і океанах в межах встановлених зон;
 • обладнання суден додатковими засобами і установками для утилізації або знешкодження деяких видів відходів, а також для тимчасового накопичення частини відходів з наступною здачею їх на берег для знешкодження або переробки;
 • розробка нових конструкцій суден, що більшою мірою гарантували б збереження нафтовантажів і нафтопалива навіть в аварійних ситуаціях;
 • очищення забрудненої води.

Авіаційний транспорт. Україна має 36 цивільних аеропортів з твердим покриттям, які рівномірно розташовані по всій території країни. До цієї галузі також належить парк гелікоптерів. На сьогодні рівень використання цього виду транспорту значно зменшився.

Вплив на довкілля

Найбільш небезпечним є надходження цих речовин у стратосферу, що може бути однією з причин руйнування озонового шару.

Зменшення шкідливих викидів. Зменшення кількості шкідливих викидів може бути досягнуто при підвищенні економічності двигунів, а отже — зменшенні кількості відпрацьованих газів. Скорочення витрат палива, а від цього — і викидів токсичних речовин досягається також удосконаленням методів експлуатації літаків, а саме: підвищенням ступеня заповнення літаків корисним вантажем, зменшенням пробігу літаків на аеродромах під тягою власних двигунів за рахунок буксирування їх тягачами на злітну смугу, а також за рахунок розташування аеропортів на значній відстані від міст.

2. Рівень екологізації використання транспорту

Відносини, що склалися між людиною і природою у XX ст., вимагають суттєвих змін в уявленнях про критерії розвитку суспільного виробництва. Раніше, до середини XX ст., таким критерієм визнавався лише валовий національний продукт. Сьогодні виявилося, що далеко не всяке його зростання позитивно впливає на можливості соціального розвитку. Досягнутий за рахунок руйнування довкілля, він може підірвати саму можливість розвитку суспільства.

10 стр., 4827 слов

Безопасность на воздушном транспорте

... Лед при этом отскакивает от поверхности крыла как от взрыва. . БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ воздушный судно безопасность чрезвычайный Современные летательные аппараты оснащены весьма сложным и разнообразным оборудованием, которые ...

Для того щоби подолати величезний розрив між існуючими технологіями і вимогами захисту навколишнього середовища, необхідна всесвітня їх екологізація. Недостатньо просто створювати виробництво, яке викидає в біосферу нешкідливі речовини: будь-які речовини, що потрапили в біосферу «не в тому місці, не в тій кількості і не в той час», невідворотно виявляться забруднювальними. Екологізація в ідеалі означає створення такої промисловості, яка була б максимально ізольована від середовища життя. Техносфера не повинна впливати на природні процеси, що протікають поза нею.

Зараз можна говорити про декілька етапів і шляхів переходу до створення такої техносфери. Серед них: оборотне використання сировинних ресурсів, безвідходна технологія, виключення викидів шкідливих речовин і мінімізація різноманітних забруднень, рекультивація порушених промисловістю ділянок біосфери і, нарешті, запобігання випадковій загибелі живих організмів у виробничих процесах.

Екологізація транспорту передбачає:

 • розвиток екологічно безпечних видів транспорту;
 • упровадження інноваційних проектів, спрямованих на зменшення рівня шумового забруднення;
 • оптимізацію дорожнього руху на території великих міст, подальший розвиток громадського електротранспорту;
 • підтримку використання автотранспортних засобів, що відповідають європейським стандартам;
 • підвищення вимог до забезпечення екологічної безпеки та надійності трубопровідного транспорту;
 • гармонізацію планів розвитку транспортної структури з вимогами, принципами та пріоритетами розвитку екомережі, невиснажливого використання, відтворення та збереження біо- та ландшафтного різноманіття;
 • стимулювання використання альтернативних видів палива.

3. Заходи проти забруднення довколишнього середовища транспортом та їх ефективність

Заходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілля. Аналіз заходів із зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів дозволяє виділити такі основні напрями:

1. Використання нових типів силового устаткування, з мінімальним викидом шкідливих речовин.

2. Заміна конструкції, робочих процесів, технології виробництва автомобілів з метою зниження токсичності відпрацьованих газів. Вдосконалення конструкції і робочих процесів бензинових двигунів спрямоване на підвищення стійкості займання і швидкості згоряння збіднених паливно-повітряних сумішей, які забезпечують низьку токсичність відпрацьованих газів. Для досягнення цієї мети у бензинових двигунах використовуються вдосконалені камери згоряння.

Для підвищення економічності керування складом паливно-повітряної суміші і кутом випередження запалювання використовується мікропроцесорна техніка.

3. Застосування пристроїв очищення або нейтралізації відпрацьованих газів. Для автомобілів з бензиновими двигунами дуже ефективні каталітичні нейтралізатори потрійної дії. Для автомобілів з дизелями застосовують фільтри, які очищають відпрацьовані гази від сажі.

4. Використання альтернативного або зміна характеристик традиційного палива. До перспективного палива із зниженим рівнем токсичності вихлопних газів, відносять водень, етанол, метанол, стиснений природний і зріджений нафтовий газ, неетильовані високооктанові бензини.

7 стр., 3051 слов

Транспорт україни

... див. додаток ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ Залізничний транспорт Залізничний транспорт є найбільш розвиненим України (див. табл.1), за довжиною ... 15—17 % непридатні задля її подальшого використання. Значна частина інфраструктурних об'єктів залізниці слід визнати ... станцій, готелів, засобів зв'язку й управління рухом поїздів. Технико-экономические і експлуатаційні характеристики залізниці ...

Зниження рівня впливу на водні ресурси автомобільного транспорту пов’язане з організацією оборотного водопостачання у процесах миття автомобілів.

Враховуючи невисокі вимоги до складу води, що подається на мийку, доцільним є її очищення після використання механічними (проціджування, відстоювання) та фізико-хімічними (флотація, використання коагулянтів, адсорбентів тощо) методами очистки.

Зниження рівня накопичення твердих відходів від експлуатації автомобіля ґрунтується на застосуванні різних способів утилізації від-працьованих шин.

Наявні ідеї і рішення можна об’єднати в п’ять напрямків:

 • а) перший напрямок включає заходи щодо зниження викиду шкідливих речовин за рахунок удосконалювання конструкції транспортних засобів та їх двигунів, підвищення економічності двигуна і якості палив, мастил;
 • зміна конструкцій, робочого процесу і технологій виробництва, спрямовані на удосконалювання повноти згоряння палива в циліндрах двигуна і на збільшення його ефективного ККД;
 • заміна традиційних двигунів новими малотоксичними силовими установками;
 • очищення викидів газів, що відробили, від шкідливих речовин за допомогою додаткових устроїв-нейтралізаторів;
 • зміна фізико-хімічних властивостей палива;
 • використання електроніки;
 • більш широке застосування електромобілів;
 • застосування систем рециркуляції газів, що відробили, а також створення конструкцій транспорту з поліпшеними віброакустичними характеристиками;
 • б) другий напрямок — раціональна організація перевезень і руху, що забезпечують зниження викиду шкідливих речовин на одиницю транспортної роботи чи перевезення одного пасажира;
 • організація дорожнього руху;
 • режим руху транспортних засобів;
 • підвищення професійної майстерності водіїв, коефіцієнтів використання пробігу і вантажопідйомності рухомого складу;
 • розробка системи пріоритетного руху суспільного транспорту;
 • маршрутизація перевезень з використанням математичних методів і ЕОМ;
 • перехід до застосування на всіх дрібнопартійних перевезеннях транспортом малої вантажопідйомності;
 • підвищення пропускної здатності перехрестя;
 • перерозподіл транспортних потоків у просторі і часі;
 • удосконалювання системи керування транспортним процесом;
 • в) третій напрямок включає заходи з поліпшення технічного стану транспортних засобів;
 • удосконалення планово-попереджувальної системи технічного огляду рухомого складу;
 • розробки та впровадження прогресивних технологічних методів регулювання і контролю токсичності газів, що відробили;
 • розробки необхідної для цих цілей контрольно-вимірювальної апаратури, устаткування і приладів;
 • створення постів контролю токсичності газів, що відробили і зразкових паливних ділянок;
 • організації контрольно-регулюючих пунктів;
 • г) четвертий напрямок виробничо-технічних заходів — обмеження поширення забруднювачем від джерела до людини (раціональне транспортне планування міст, спеціальні захисні спорудження, створення захисного екрана з зелених насаджень, зональна забудова і планування території, що прилягає до транспортної магістралі і т.д.);
 • д) п’ятий напрямок — природоохоронне утворення і виховання учасників дорожнього руху.

Не менш важливе значення в зниженні негативного впливу транспорту на навколишнє середовище відіграє створення механізму економічної зацікавленості в поліпшенні екологічних показників. Недоліки планування, відсутність з’ясування заходів щодо охорони навколишнього середовища з техніко-економічними показниками основного виробництва, відсутність науково обґрунтованих цін і норм штрафів за забруднювання, тобто в цілому відсутність механізму впливу економіки на поліпшення природоохоронної діяльності ведуть до недоотримання підприємствами нормативних вимог в області захисту навколишнього середовища.

3 стр., 1249 слов

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту Поняття ...

... що посягають на безпеку руху та експлуатації всіх видів механічного транспорту, а також магістрального трубопровідного транспорту. В розділі XI Особливо частини КК ці злочини розташовані в певній ... статтях, є створення небезпеки для життя людей або настання інших тяжких наслідків. Така небезпека створюється внаслідок порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту, недоброякісного ремонту ...

Обов’язковим і об’єктивно-необхідним елементом процесу підготовки будь-якого інженерного рішення повинне бути його техніко-економічне, екологічне і соціальне обґрунтування. Без наукового екологічного і соціально-економічного обґрунтування не може бути прийняте і реалізоване жодне інженерне рішення. При здійсненні всебічної інтенсифікації транспортного виробництва необхідно завжди пам’ятати, що чисто технічні і технологічні аспекти виробництва повинні усі в більшій мірі відповідати соціально- екологічним вимогам. Для цього будь-яку виробничу діяльність потрібно починати з виконання екологічних та соціально-економічних розрахунків, у яких кожне рішення повинно бути усебічно вивчене і розраховано з погляду його соціально-екологічних наслідків.