Залізничний транспорт України — Інше — и — Каталог статей — ы курсовые сочинения аудиокниги

Реферат

В Україні набули розвитку всі види транспорту, серед яких провідна роль у забезпеченні транспортно-економічних зв’язків належить залізничному транспорту (на нього припа-дає 50—60 % всього вантажообігу республіки).

Чіткість і на-дійність функціонування залізничного транспорту в період загального занепаду національних економік (після розпаду СРСР) зумовлена його екстериторіальністю (цілісністю і непо-дільністю).

Останнім часом, у зв’язку з розвитком інших видів транспорту (трубопровідного, авіаційного, автомобільного), пи-тома вага залізничного транспорту знизилась.

Загальна експлуатаційна довжина залізничних колій (на кінець 1990 р.) становила близько 23 тис.км. За рівнем розвитку залізничного транспорту виділяють два регіони — Донбас і Західну Україну, де мережа транспортних магістралей склалася історично.

Основний каркас залізничного транспорту республіки сфор-мувався в кінці XIX — на початку XX ст. На території рес-публіки функціонують Львівська, Південно-Західна, Одесько-Кишинівська, Придніпровська і Донецька залізниці. Одеською і Львівською залізницями перевозиться значний обсяг експорт-но-імпортних вантажів (Одеська взаємодіє з морським транс-портом).

Південно-Західна і Придніпровська залізниці зв’язані з річковим транспортом. Найбільш напружені залізничні ма-гістралі Донбасу й Придніпров’я, де Б структурі перевезень переважають вугілля, залізна руда, метал.

В Україні сформувалася мережа великих залізничних вузлів з розвинутим станційним і складським господарством (Харків, Полтава, Лозова, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Ясинувата, Де-бальцеве, Волноваха, Бахмач, Сарни, Київ, Коростень, Шепе-тівка, Жмеринка, Одеса, Козятин, Тернопіль, Ковель, Львів, Стрий тощо).

Значно посилилась роль Чопа (Закарпатська обл.) Мостиської і Рави-Руської станцій (Львівська обл.).

??? А чи знаєте ви, що найвисскогірніша залізнична станція України — ста:щія Бескид — розташована на висоті 790 м над рівнем моря в Карпатах; що найдовший тунель на залізницях України побудований у Карпатах на одному з найскладніших гірських перегонів Щербин — Сянки. Його довжина 908 м.

Залізничним транспортом перевозять такі вантажі: 1) мі-неральні будівельні матеріали; 2) кам’яне вугілля; 3) руду (залізну і марганцеву); 4) чорні метали; 5) нафту і нафтопро-дукти; 6) зерно і продукти його переробки; 7) мінеральні і хімічні добрива; 8) лісоматеріали.

Загалом перевезення вантажів залізничним транспортом в 1993 р. порівняно з 1992 р. зменшилося на 28 % і становило 532 млн т. Скоротився обсяг перевезень на всіх залізницях в цілому, а також і за всією номенклатурою вантажів для дер-жавних потреб, у тому числі: хімічних і мінеральних добрив — на 40 %, нафти і нафтопродуктів, коксу, цементу, зерна і продуктів перемолу — на третину.

9 стр., 4023 слов

Залізничний транспорт України

... в розвитку залізничного транспорту, його сучасна структура і стан Україна має надзвичайно сприятливі передумови для формуван­ня і розміщення транспортної мережі. Залізничний транспорт України відіграє ... ж, навпаки, розпочинає перевезення і доставку вантажів у пункти перевантаження на залізничний транспорт, а також при доставці автомобільним транспортом вантажів із складів відправників на за­ ...

Автомобільний транспорт — наземний вид транспорту, яким перевозять вантажі та пасажирів на малі і середні відстані. Він набув великого значення для підвезення вантажів до залізничних станцій, аеро-, річкових і морських портів. Для нього характерна значна маневреність і зручність. В Україні надзвичайно велику роль відіграє автомобільний транспорт для забезпечення потреб сільського господарства.

Водночас вантажні перевезення автомобільним транспортом на великі відстані значно дорожчі, ніж залізницею. За ванта-жообігом автомобільний транспорт посідає друге місце після залізничного. Автомобільним транспортом у 1993 р. перевезено 437 млн т вантажів, тобто стільки, скільки за п’ять місяців і 990 р. Розгалужена мережа автомобільних шляхів становить близько 165 тис.км, в т.ч. з твердим покриттям — 150 тис.км.

Транспортно-орографічні умови на території переважно рів-нинної України в цілому сприятливі для розвитку автомобіль-ного транспорту, найвисокогірнішою транспортною магістрал-лю в Україні є автомобільне шосе між Львовом і Ужгородом через Карпати (Яблунецький перевал) на висоті 931 м.

Найбільші автотранспортні вузли України — Київ, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Сімферо-

поль, Житомир, Тернопіль, Полтава. Істотно посилилось між-народно-транспортне значення Ужгорода, Чопа (Закарпатська обл.), Чернівців, Рави-Руської (Львівська обл.).

По території України проходить рад важливих автомагістралей міжнарод-ного та національного значення: Москва — Київ, Москва — Харків — Сімферополь, Одеса — Київ — Санкт-Петербург, Київ — Харків, Київ — Львів, Київ — Дніпропетровськ — Донецьк, Львів — Ужгород.

За умов, що склалися в Україні, робота автомобільного транспорту значно ускладнилася через гостру нестачу пального та мастил. Спостерігається стійке зростання вартості вантажних і пасажирських перевезень, що призвело до скорочення паса-жирських перевезень порівняно з 1992 р. на 23 %.

У подальшому розвитку автомобільного транспорту перед-бачається будівництво автошляхів з твердим покриттям (особ-ливо на Поліссі, в Карпатах), перехід на більш екологічно чисті види палива (автотранспорт — один з основних забруд-нювачів повітря).

Вишукуються можливості створення мережі комерційних автотранспортних шляхів з сучасними технічними характери-стиками, які б з’єднували Західну Європу з економічним про-стором України. Втілення цього проекту передбачає будів-ництво Транс-Європейської південної автомагістралі від Атлан-тики (Лісабон) до Києва (і далі через Росію і Казахстан до Китаю), яка пройде через Мадрид, Турин, Марсель, Ліон, Трієст, Будапешт і вийде на державний кордон України в селі Косини Закарпатської області. Супермагістраль пролягатиме неподалік таких населених пунктів: Мукачеве, Міжгір’я, До-лина, Калуш, Підгайці, Теребовля, Скалат, Волочиськ, Хмель-ницький, Летичів, Літин, Погребище, Обухів, Біла Церква і з боку Борисполя — до Києва. По ходу магістралі передбачено відгалуження на Австрію, Польщу, Прибалтику, Скандинавію та зв’язок з портами Атлантики, Середземного і Чорного морів. Загальна довжина траси — від 770 до 820 км — залежно від того, де вона пройде в Карпатах. Відрізок магістралі Будапешт — Київ будуватиметься першим, Реалізація проекту на території України коштуватиме 5-6 млрд американських доларів. Перед-бачено, що автомагістраль спочатку буде власністю консорці-уму, який її будує, а через 20 років перейде у власність України, Зараз проектні інститути будівництва автомобільних шляхів Львова, Києва, Хмельницького, Житомира вже завершують проекти магістралі, нка, можливо, буде платною. Крім того, між Україною, Росією та Францією укладено договір про бу-дівництво мосту, що з’єднає Крим з кубанським берегом. Міст, який буде найбільшим у Європі, будуватиме французька фірма. Проїзд по ньому буде платним, а весь прибуток від експлуа-

26 стр., 12997 слов

Транспортна система України

... напіввоєнізовану систему і перебувала під особливим контролем урядових інстанцій. Транспорт України був складовою частиною союзного транспортного ... видозмінюючись, воно й сьогодні залишається в Україні. [12] Транспорт належить до сфери матеріального виробництва. ... транспортними вузлами України є Київ, Харків, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Донецьк. Найбільші залізничні вузли України – Київ, Харків, ...

тації протягом 15 років отримуватиме французька сторона. Міст між Керчю і Таманню не лише з’єднає автомобільним і залізничним рухом кримський та кубанський береги. В проекті передбачено лінії телефонного зв’язку, електропередач, нафто-і газопроводи.

Місь»кий пасажирський транспорт — метрополітен, трамваї, фунікулери, тролейбуси (найдовший тролейбусний маршрут в Україні з’єднав в 1961 р. Ялту з Сімферополем, його довжина 80 км), автобуси, таксі-автомобілі, таксі-катери тощо.

*** Цікаво знати, що перший метрополітен в Україні було збудовано в Киє-ві. Будівництво розпочалося в 1949 р., а першу дільницю Святошинсько-Броварської лінії від ст. «Вокзальна» до ст. «Дніпро» довжиною 5,2 км було введено в дію в 1960 р.; найглибша станція метро в Україні — станція Арсенальна в Києві — знаходиться на глибині понад 100 м; перший фунікулер — похила залізниця з канатною тягою — був спо-руджений в Одесі у 1901 р. Він з’єднав Приморський бульвар з морським портом. У 1905 р. фунікулер став до ладу і з’єднав Печорський і Подільський райони Києва;

  • перше автомобільне таксі на території сучасної України, як вважається, з’явилося у 1906 р. у Львові, а перше таксі-катер — у Севастополі в 1989 р.

Трубопровідний транспорт —вид неперервного пе-редавання на відстань рідких, газоподібних або твердих ван-тажів по трубопроводах під тиском, що забезпечується по-тужними помпами на станціях. Використовується для транс-портування газу (газопроводи), нафти (нафтопроводи), води (во-допроводи), нафтопродуктів (продуктопроводи), етилену (ети-ленопроводи), твердих (переважно сипких) матеріалів тощо.

Розрізняють магістральний і промисловий трубопровідний транспорт. До магістрального належать трубопроводи, по яких транспортуються продукти від місць видобутку або виробництва до місць переробки і споживання; промисловий використовують для транспортування вантажів у межах виробничого підпри-ємства для продовження технологічного процесу. Трубопровід-ний транспорт характеризується значною економічністю — низькою собівартістю перевезень, високою продуктивністю, мож-ливістю концентрації вантажопотоків.

Розвиток трубопровідного транспорту розпочався в Украші в 1924 р. в Прикарпатті будівництвом газопроводів Дашава — Стрий — Дрогобич та Дашава — Львів у 1929 р.

Потреби республіки в нафті не забезпечуються її видобутком на власній території. Для задоволення національних потреб по нафтопроводах і газопроводах до України надходять російська нафта і туркменський газ.

12 стр., 5596 слов

Водний і повітряний транспорт України

... набагато менших капітальних вкладень, до того й перевезення вантажів водним транспортом обходиться дешевше. Річковий транспорт в Україні має давню історію. Це, по-перше, судноплавний Дніпро, який ... тощо; імпортними -- машини, устаткування мінерально-сировинні ресурси та ін. Основу морського транспорту України становлять Чорноморське (ЧМП), Азовське (АМП) та Українсько-Дунайське (УДП) пароплавства, ...

Магістральними трубопроводами (рис. 16) за І 993 р. пере-качано 251 млн т газу, нафти, нафтопродуктів, аміаку. Транс-

торгування газу скоротилось порівняно з Ї992 р. на 5 %, наф-ти — на 9, нафтопродуктів — на 44 %.

В Україні створено мережу продуктопроводів: аміакопровід

Тольятті—Горлівка—Одеса, етиленопровід Ленінварош (Угор-щина) — Калуш та ін.

Електронний транспорт — мережа ліній електропередач (система кабелів і допоміжних пристроїв), при-значена для передавання та розподілу електричної енергії від електростанції до споживача. Розрізняють повітряні лінії елек-тропередач, кабелі яких підвішені над землею або водою, і кабельні (підземні і підводні).

* Цікаві факти. Найбільша трансукраїнська лінія електропередачі Дон-бас — Західна Україна — Альбертирша (Угорщина) має напругу 750 кВ. Перша в Україні ЛЕП Штерівська ДРЕС — Кадіївка напругою 110 кВ збудована в 1926 р., перша високовольтна ЛЕП напругою 220 кВ — у 1940 р.

В Україні стала до ладу перша в світі ЛЕП постійного струму напругою 800 кВ Волзька ГЕС — Донбас.

В Україні було споруджено найбільшу міжнародну підстанцію напругою 400 кй та перші в Європі на цій напрузі міждержавні ЛЕП Мукаче-ве — Лемешани (Словаччина) та Мукачеве — Лудуш (Румунія).

Для України, територія якої має розвинуту гідрографічну сітку, виняткове значення має річковий транспорт. Його основні переваги: І) низька вартість і значний обсяг пе-ревезень вантажів та пасажирів; 2) доступ до найбільш промис-лово розвинутих регіонів республіки та їх центрів (Київ, Дні-пропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та ін.); 3) більш висока порівняно з іншими видами транспорту надійність і безаварійність функціонування; 4) значно менші капітало-вкладення порівняно з залізничним, автомобільним, трубопро-відним, електронним видами) на бз’дівництво 1 км шляху.

Річковий транспорт має і певні недоліки: 1) сезонність функціонування; 2) природну заданість напрямів, швидкості (за чи проти течії), технічних характеристик суден (глибина фарватеру); 3) значні капіталовкладення в разі потреби зміни цих характеристик (будівництво водосховищ, каналів, поглиб-лення фарватеру тощо) та ін.

Річковий транспорт України задіяний на транспортуванні вантажів і пасажирів як в межах республіки, так і на міжна-родних перевезеннях.

Парове судноплавство на головній річці України — Дніпрі було започатковане в 1823 р. (за деякими джерелами, в 1825 р.) рейсами пароплава «Пчелка», який було спущено_на воду на р.ВіяьІяанка (права притока Дніпра), поблизу м.Черкаси. За-гальна довжина суднохідних річкових шляхів України стано-

вить близько 5 тис.км. Річковий транспорт за обсягами пере-везення вантажів поступається залізничному і морському, але має велике значення для постачання промислових вантажів і перевезення пасажирів між індустріальними центрами Півден-но-Західного, Донецько-Придніпровського, Південного еконо-мічних районів (Київ, Канів, Черкаси, Кременчук, Комсо-мольськ-на-Дніпрі, Дніпродзержинєьк, Дніпропетровськ, Запо-ріжжя, Енергодар, Нікополь, Херсон).

20 стр., 9667 слов

Законодавство України про водний транспорт

... річкового транспорту. Згідно «Закону України про транспорт» Морський транспорт До складу морського транспорту входять підприємства морського транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, порти ... Міністерством транспорту України. Річковий транспорт і його склад До складу річкового транспорту входять підприємства річкового транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, ...

Дніпро і його притоки (Десна, Самара, Сула, Прип’ять), Південний Буг, Сіверєький Донець — основні внутрішні водні шляхи республіки.

Особливе значення, крім Дніпра, який об’єднує три братні слов’янські народи, і Дністра, який після утворення Республіки Молдова і самопроголошення Придністровської Молдавської Рес-публіки набув нового міжнародно-геополітичного значення, має Дунай (174 км- в межах України).

Дунай для України — один з найвигідніших шляхів виходу в Східну та Західну Європу, унікальна можливість підтримки взаємовигідних вантажопотоків з придунайськими країнами — Болгарією, Румунією,- всіма республіками колишнього СФРЮ (насамперед Союзною Республікою Югославією, Хорватією, Словенією), Угорщиною, Словаччиною, Австрією, ФРН. Біль-шість перевезень українських товарів Дунаєм здійснює Укра-їнське Дунайське пароплавство (УДП).

Воно обслуговує багато шахт, копалень, заводів і фабрик, які відправляють на експорт сотні тисяч тонн своєї продукції. Зараз, незважаючи на ряд вигідних контрактів, у зв’язку з антисербськими санкціями ООН, річковий флот УДП практично не діє, маючи щомісяця збитки на десятки мільйонів доларів СПІА.

В цілому за період навігації 1993 р. річковим транспортом України відправлено 25 млн т вантажів проти 41 млн т у 1992 р. Зменшилися перевезення в окремих номенклатурних групах: наливних — удвоє, сипких — на третину.

Річковий транспорт у зв’язку з формуванням ринкових відносин та зміною геополітичного положення України розви-ватиметься в напрямі налагодження і стабілізації відповідного економічного і міжнародно-правового механізму.

Транспортно-вантажне, пасажирське і рекреаційне значен-ня міжнародних річкових артерій (Дніпро, Дунай, Прип’ять та ін.) зросте, впроваджуватимуться нові, технічно більш дос-коналі швидкісні та екологічно чисті транспортні засоби.

В перспективі намічено відкриття каналу Рейн—Майн—Ду-най, тому значущість українських дунайських портів Усть-Ду-найськ, Ізмаїл, Рені, Кілія зросте.

Морський транспорт призначений для пе-ревезення вантажів і пасажирів за допомогою суден океанами,

торгування газу скоротилось порівняно з Ї992 р. на 5 %, наф-ти — на 9, нафтопродуктів — на 44 %.

В Україні створено мережу продуктопроводів: аміакопровід Тольдтті—Горлівка—Одеса, етиленопровід Ленінварош (Угор-щина) — Калуш та ін.

Електронний транспорт — мережа ліній електропередач (система кабелів і допоміжних пристроїв), при-значена для передавання та розподілу електричної енергії від електростанції до споживача. Розрізняють повітряні лінії елек-тропередач, кабелі яких підвішені над землею або водою, і кабельні (підземні і підводні).

* Цікаві факяь Найбільша трансукраїнська лінія електропередачі Дон-оас — Західна Україна — Альбертирша (Угорщина) має напругу 750 кВ. Перша в Україні ЛЕЇ! Штерівська ДРЕС — Кадіївка напругою 110 кВ збудована в 1926 р., перша високовольтна ЛЕП напругою 220 к8 — у 1940 р.

10 стр., 4786 слов

Питання перевезення вантажів морським транспортом

... України, так і за умови взаємності суднами, що плавають під іноземним прапором. Перевезення вантажів здійснюється за договором морського перевезення вантажу (Договір фрахтування). За договором морського перевезення ... Міністерства транспорту України) та міжнародні перевезення (перевезення між портами України й ... Україні перевезенням наливних та сухих вантажів великої номенклатури, а також пасажирів ...

В Україні стала до ладу перша в світі ЛЕП постійного струму напругою 800 кв Волзька ГЕС — Донбас.

В Україні було споруджено найбільшу міжнародну підстанцію напругою 400 кв та перші в Європі на цій напрузі міждержавні ЛЕП Мукаче-ве — Лемешами (Словаччина) та Мукачеве — Лудуш (Румунія).

Для України, територія якої має розвинуту гідрографічну сітку, виняткове значення має річковий транспорт. Його основні переваги: 1) низька вартість і значний обсяг пе-ревезень вантажів та пасажирів; 2) доступ до найбільш промис-лово розвинутих регіонів республіки та їх центрів (Київ, Дні-пропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та ін.); 3) більш висока порівняно з іншими видами транспорту надійність і безаварійність функціонування; 4) значно менші капітало-вкладення порівняно з залізничним, автомобільним, трубопро-відним, електронним видами) на будівництво 1 км шляху.

Річковий транспорт має і певні недоліки: І) сезонність функціонування; 2) природну заданість напрямів, швидкості (за чи проти течії), технічних характеристик суден (глибина фарватеру); 3) значні капіталовкладення в разі потреби зміни цих характеристик (будівництво водосховищ, каналів, поглиб-лення фарватеру тощо) та ін.

Річковий транспорт України задіяний на транспортуванні вантажів і пасажирів як в межах республіки, так і на міжна-родних перевезеннях.

Парове судноплавство на головній річці України — Дніпрі було започатковане в 1823 р. (за деякими джерелами, в 1325 р.) рейсами пароплава «Пчелка», який було спущено на воду на р.Вільшанка (права притока Дніпра), поблизу м.Черкаси. За-гальна довжина суднохідних річкових шляхів України стано-

вить близько 5 тис.км. Річковий транспорт за обсягами пере-везення вантажів поступається залізничному і морському, але має велике значення для постачання промислових вантажів і перевезення пасажирів між індустріальними центрами Півден-но-Західного, Донецьхо-Придшпровськсго, Південного еконо-мічних районів (Київ, Канів, Черкаси, Кременчук, Комсо-мольськ-на-Дніпрі, Дніпродзержинеьк, Дніпропетровськ, Запо-ріжжя, Енергодар, Нікополь, Херсон).

Дніпро і його притоки (Десна, Самара, Сула, Прип’ять) 5 Південний Буг, Сіверський Донець — основні внутрішні водні шляхи республіки.

Особливе значення, крім Дніпра, який об’єднує три братні слов’янські народи, і Дністра, який після утворення Республіки Молдова і самопроголошення Придністровської Молдавської Рес-публіки набув нового міжнародно-геополітичного значення, має Дунай (174 км- в межах України).

Дунай для України — один з найвигідніших шляхів виходу в Східну та Західну Європу, унікальна можливість підтримки взаємовигідних вантажопотоків з придунайськими країнами — Болгарією, Румунією; всіма республіками колишнього СФРЮ (насамперед Союзною Республікою Югославією, Хорватією, Словенією), Угорщиною, Словаччиною, Австрією, ФРН. Біль-шість перевезень українських товарів Дунаєм здійснює Укра-їнське Дунайське пароплавство (УДП).

Воно обслуговує багато шахт, копалень, заводів і фабрик, які відправляють на експорт сотні тисяч тонн своєї продукції. Зараз, незважаючи на ряд вигідних контрактів, у зв’язку з антисербськимн санкціями ООН, річковий флот УДП практично не діє, маючи щомісяця збитки на десятки мільйонів доларів СІЛА.

5 стр., 2317 слов

Історія розвитку залізничного транспорту в Україні

... значно впливаючи на економічні зв'язки між виробниками і споживачами продукції, областями й економічними районами України, із закордонними країнами. Залізничний транспорт - вид транспорту, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів по ...

В цілому за період навігації 1993 р. річковим транспортом. України: відправлено 25 млн т вантажів проти 41 млн т у 1992 р. Зменшилися перевезення в окремих номенклатурних групах: наливних — удвоє, сипких — на третину.

Річковий транспорт у зв’язку з формуванням ринкових відносин та зміною геополітичного положення України розви-ватиметься в напрямі налагодження і стабілізації відповідного економічного і міжнародно-правового механізму.

Транспортно-вантажне, пасажирське і рекреаційне значен-ня міжнародних річкових артерій (Дніпро, Дунай, Прип’ять та ін.) зросте, впроваджуватимуться нові, технічно більш дос-коналі швидкісні та екологічно чисті транспортні засоби.

В перспективі намічено відкриття каналу Рейн—Майн—Ду-най, тому значущість українських дунайських портів Усть-Ду-найськ, Ізмаїл, Рені, Кілія зросте.

Морський транспорт призначений для пе-ревезення вантажів і пасажирів за допомогою суден океанами,

морями та морськими каналами. Характеризується невеликими витратами, необмеженою пропускною здатністю. Морський транспорт поділяють на каботажний (судноплавство між пор-тами однієї країни) та міжнародний — дальнього плавання.

Україна — морська держава, яка омивається Чорним і Азов-* ським морями, а з Балтійським морем зв’язана річковою си-стемою Бугу і Вісли. Через протоку Босфор, Мармурове море і протоку Дарданелли Україна має вихід до Середземного моря і Атлантичного океану. Загальна довжина морської берегової лінії республіки становить понад 2000 км.

/// Запам’ятайте: Іллічівськ, Одеса, Південний (сучасний порт під Одесою) — найбільші морські порти України. За ними йдуть Керч, Маріуполь, Севастополь, Феодосія. Виняткове значення для України мають порти, розта-шовані в гирлах найбільших її річок в безпосередній близь-кості від Чорного моря. Це Миколаїв (гирло Південного Бугу), Херсон (гирло Дніпра), Ізмаїл (гирло Дунаю).

Найбільша в Україні судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство» (нині АТ «Бласко») має генеральш представництва у 5 районах інтенсивного моресполучення (порти Сингапур, Бомбей, Пірей, Нью-Йорк, Гамбург).

Через ці порти Україна експортує кам’яне вугілля, залізні та марганцеві руди, кокс, чорні метали, цукор, хімічні речо-вини, мінеральні добрива та ін.

Одна з найбільших у світі поромних переправ Іллічівськ— Варна (Болгарія) стала до ладу в 1978 р. На лінії постійно працює 4 потужних пороми («Герої Шипки», «Герої Варни», «Герої Сталінграда», «Герої Одеси»).

Крім згаданих, більшого значення набуватимуть порти Ялта, Очаків, Приморський, Біл-город-Дністровський. Судноремонтна база морського транспор-ту зосереджена в портових містах і оснащена сучасно облад-наними доками, очисними спорудами, службово-допоміжними плавзасобами та ін.

У найближчій перспективі у великих портах республіки буде введено в дію два потужних термінали: нафтовий — в Одесі, по переробці штучних вантажів (16 тис. т на добу) — в Миколаєві.

Морським транспортом у 1993 р. відправлено 29 млн т ванта-жів (86 % від рівня 1992 р.), у тому числі 27 млн т — у за-кордонному сполученні; частка Чорноморського пароплавства становить 67 % всього обсягу закордонних перевезень. У мор-ських портах оброблено 12,4 тис. суден, перероблено 45 млн т вантажів, в тому числі експортних — 31 млн, імпортних — 8 млн т. Морською поромною переправою в Іллічівському порту переве-зено майже 3 млн т суховантажів.

7 стр., 3051 слов

Транспорт україни

... 279, 280, 282, 286. *** див. додаток ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ Залізничний транспорт Залізничний транспорт є найбільш розвиненим України (див. табл.1), за довжиною шляхів вона обіймає четверте у світі ... і участі портового устаткування (особливо коштів обробки вантажів). Середній вік судів торгового флота—более 15 років, і деякі порти країн забороняють вхід суден з таким терміном ...

Повітряний (авіаційний) транспорт — складова частина єдиної транспортної системи країни; найбільш швидкий вид транспорту для перевезення пасажирів, пошти, вантажів повітряним шляхом.

Перевагами повітряного транспорту є значна технічна швид-кість, здатність долати природні перешкоди та зв’язувати такі місця, які не спроможний зв’язати жодний вид транспорту, цілорічність функціонування. Застосовується насамперед для перевезення пасажирів, пошти, цінних, термінових, негабарит-них вантажів, а також вантажів, які швидко псуються, на великі відстані.

* Щкавий_факт. Перший політ найбільшого транспортного літака планети АН-225 «Мрія», створеного в Києві в КБ ім. О.К.Антонова, датується 21 грудня 1988 р. Відтоді він здійснив понад 360 польотів загальною тривалістю близько 600 год, включаючи майже 40 рейсів з космічним кораблем багаторазового використання «Буран», встановив понад 100 світових рекордів: дальності, висоти, вантажопідйомності тощо. Літак будувався для транспортування нестандартних великогабаритних ван-тажів на зовнішній підвісці. Йдеться не тільки про космічний корабель «Буран», блоки ракетк-носія «Енергія», а й про суто цивільну продук-цію — ректифікаційні колони, блоки атомних реакторів та інші вантажі довжиною до 70 м і діаметром 7-11 м.

Повітряний транспорт — наймолодший і найсучасніший вид транспорту, «візитна картка» держави. Перевезення вантажів і * пасажирів в Україні повітряним шляхом здійснює об’єднання «Авіалінії України»: літаки національної авіакомпанії зараз лі-тають майже в ЗО країн дальнього зарубіжжя, а також здійс-нюють міжобласні зв’язки і зв’язки з усіма країнами ближнього зарубіжжя.

Зараз в Україні функціонує рад міжнародних аеропортів (Київ—Бориспіль, Київ—Жуляни, Одеса, Львів), а також аеро-порти Бердянська, Вінниці, Дніпропетровська, Запоріжжя, Кі-ровограда, Луганська, Маріуполя, Полтави, Сум, Тернополя, Харкова, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернівців, «Черні-гова, військові аеродроми Арциза (Одеська обл.), Джанкоя, Бельбека (Республіка Крим), Мелітополя (Запорізька обл.), Узина та Василькова (Київська обл.).

??’? А чи знаєте ви, що гордість української авіапромисловості транспортний літак-гігант АН-124 «Руслан» за сім років безаварійної експлуатації (1985-1992 рр.) встановив ЗО світових рекордів; що світовий рекорд дальності польоту по замкненому колу здійснено на літаку АН-124 «Руслан», створеному в Україні у конструкторському бюро ім. О.К.Ан-тонова? За 25 год ЗО хв у травні 1987 р. він пролетів 20 151 км. Цей же літак у 1987 р. підняв на висоту 10 750 м 171 219 кг вантажу.

В цілому в Укра’їні транспортом загального користування у

морями та морськими каналами. Характеризується невеликими витратами, необмеженою пропускною здатністю. Морський транспорт поділяють на каботажний (судноплавство між пор-тами однієї країни) та міжнародний — дальнього плавання.

Україна — морська держава, яка омивається Чорним і Азов-ським морями, а з Балтійським морем зв’язана річковою си-стемою Бугу і Вісли. Через протоку Босфор, Мармурове море і протоку Дарданелли Україна має вихід до Середземного моря і Атлантичного океану. Загальна довжина морської берегової лінії республіки становить понад 2000 км.

4 стр., 1648 слов

Транспорт України

... вантажів і пасажирів переважно на короткі і середні відстані. За кількістю перевезених вантажів і пасажирів йому немає рівних серед усіх видів транспорту. Загальна довжина автомобільних шляхів в Україні ... транспорт розвинений на півдні країни — на узбережжі Чорного та Азовського морів. В Україні є три морські пароплавства: Чорноморське, Азовське, Українське Дунайське. Найбільші порти ... також ...

/// Запам’ятайте: Іллічівськ, Одеса, Південний (сучасний порт під Одесою) — найбільші морські порти. України, За ними йдуть Керч, Маріуполь, Севастополь, Феодосія. Виняткове значення для України мають порти, розта-шовані в гирлах найбільших її річок в безпосередній близь-кості від Чорного моря. Це Миколаїв (гирло Південного Бугу), Херсон (гирло Дніпра), Ізмаїл (гирло Дунаю).

Найбільша в Україні судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство» (нині АТ «Бласко») має генеральні представництва у 5 районах інтенсивного моресполучення (порти Сингапур, Бомбей, Пірей, Нью-Йорк, Гамбург).

Через ці порти Україна експортує кам’яне вугілля, залізні та марганцеві руди, кокс, чорні метали, цукор, хімічні речо-вини, мінеральні добрива та ін.

Одна з найбільших у світі поромних переправ Іллічівськ— Варна (Болгарія) стала до ладу в 1978 р. На лінії постійно працює 4 потужних пороми («Герої Шипки», «Герої Варни», «Герої Сталінграда», «Герої Одеси»).

Крім згаданих, більшого значення набуватимуть порти Ялта, Очаків, Приморський, Біл-город-Дністровський. Судноремонтна база морського транспор-ту зосереджена в портових містах і оснащена сучасно облад-наними доками, очисними спорудами, службово-допоміжними плавзасобами та ін.

У найближчій перспективі у великих портах республіки буде введено в дію два потужних термінали: нафтовий — в Одесі, по переробці штучних вантажів (16 тис. т на добу) — в Миколаєві.

Морським транспортом у 1993 р. відправлено 29 млн т ванта-жів (86 % від рівня 1992 р.), у тому числі 27 млн т — у за-кордонному сполученні; частка Чорноморського пароплавства становить 67 % всього обсягу закордонних перевезень. У мор-ських портах оброблено 12,4 тис. суден, переробле-но 45 млн т вантажів, в тому числі експортних — 31 млн, імпортних — 8 млн т. Морською поромною переправою в Іллічівському порту переве-зено майже З млн т суховантажів.

Повітряний (авіаційний) транспорт — складова частина єдиної транспортної системи країни; найбільш швидкий вид транспорту для перевезення пасажирів, пошти, вантажів повітряним шляхом.

Перевагами повітряного транспорту є значна технічна швид-кість, здатність долати природні перешкоди та зв’язувати такі місця, які не спроможний зв’язати жодний вид транспорту, цілорічність функціонування. Застосовується насамперед для перевезення пасажирів, пошти, цінних, термінових, негабарит-них вантажів, а також вантажів, які швидко псуються, на великі відстані.

* Цікавий факт. Перший політ найбільшого транспортного літака планети АН-225 «Мрія», створеного в Києві в КБ ім. О.К.Антонова, датується 21 грудня 1988 р. Відтоді він здійснив понад 360 польотів загальною тривалістю близько 600 год, включаючи майже 40 рейсів з космічним кораблем багаторазоиого використання «Буран», встановив понад 100 світових рекордів: дальності, висоти, вантажопідйомності тощо. Літак будувався для транспортування нестандартних великогабаритних ван-тажів на зовнішній підвісці. Йдеться не тільки про космічний корабель «Буран», блоки ракетк-носія «Енергія», а й про суто цивільну продук-цію — ректифікаційні колони, блоки атомних реакторів та інші вантажі довжиною до 70 м і діаметром 7-11 м.

Повітряний транспорт — наймолодший і найсучасніший вид транспорту, «візитна картка» держави. Перевезення вантажів і пасажирів в Україні повітряним шляхом здійснює об’єднання «Авіалінії України»: літаки національної авіакомпанії зараз лі-тають майже в ЗО краї’н дальнього зарубіжжя, а також здійс-нюють міжобласні зв’язки і зв’язки з усіма країнами ближнього зарубіжжя.

Зараз в Україні функціонує ряд міжнародних аеропортів (Київ—Бориспіль, Київ—Жуляни, Одеса, Львів), а також аеро-порти Бердянська, Вінниці, Дніпропетровська, Запоріжжя, Кі-ровограда, Луганська, Маріуполя, Полтави, Сум, Тернополя, Харкова, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернівців, «‘Черні-гова, військові аеродроми Арциза (Одеська обл,), Джанкоя, Бельбека (Республіка Крим), Мелітополя (Запорізька обл.), Узина та Василькова (Київська обл.).

??? А чи знаєте ви, що гордість української авіапромисловості транспортний літак-гігант АН-124 «Руслан» за сім років безаварійної експлуатації (1985-1992 рр.) встановив ЗО світових рекордів; що світовий рекорд дальності польоту по замкненому колу здійснено на літаку АН-124 «Руслан», створеному в Україні у конструкторському бюро ім. О.К.Ан-тонова? За 25 год ЗО хв у травні 1987 р. він пролетів 20 151 км. Цей же літак у 1987 р. підняв на висоту 10 750 м 171 219 кг вантажу.

В цілому в Україні транспортом загального користування у

1993 р. перевезено 1,3 шірд т вантажів, що на 29 % менше,

ніж у 1992 р. Найбільший спад відмічався на річковому і автомобільному транспорті.

Всіма видами транспорту загального користування за 1993 р, перевезено 5,3 млрд пасажирів, з них автомобільним — 4,8 млрд, . залізничним — 515 млн, морським — 10 млн, річковим — 8 млн, авіаційним — 1,7 млн, Скорочення пасажирських перевезень у 1993 р. порівняно з 1992 р. становило 22 %, на залізничному — 8, автомобільному — 23, авіаційному — 71 %.

Питома вага перевезень вантажів транспортними підприєм-ствами недержавних форм власності за 1993 р. на автомобіль-ному транспорті становила 2,5 %, морському — 34, річково-му — 100 %.

Агропромисловий комплекс і ринкові відносини» Агропро-мисловий комплекс (АІЖ) України — складова частина наці-ональної економіки, яка об’єднує ряд сільськогосподарських, промислових, науково-виробничих, учбових та інших галузей, виробництв, підприємств і організацій, діяльність яких спря-мована на вироблення, транспортування, переробку, зберіган-ня, збут сільськогосподарської продукції, а також підготовку відповідних кадрів. Таким чином, в АПК входять 5 підсистем (рис.17):

1) сільське господарство, 2) заготівля і первинна переробка сільгосппродукції, деякі галузі промисловості (м’ясо-молочна, плодоовочева, харчова, рибна), 3) виробництво засобів вироб-ництва для сільського господарства — будівництво сільсько-господарських об’єктів, ремонт сільськогосподарської техніки, 4) сфера обслуговування і реалізації (торгівля, громадське хар-чування), 5) підготовка кадрів для потреб АПК. Загальне уявлення про соціально-економічну структуру АПК дає табл. 5.7.

Сільське господарство — галузь матеріального виробництва, яка включає рослинництво і тваринництво; одна з основних і найбільш багатогалузевих лайок АПК, яка постачає населенню продукти харчування, а промисловість забезпечує відповідною сировиною.

ослинництво — провідна галузь сільськогосподар-ського виробництва в АПК, яка охоплює вирощування зерно-вих, технічних, кормових, овочевих, баштанних культур, кар-топлі, фруктів, ягід, винограду тощо. Україна має сприятливі умови для розвитку рослинництва — помірно-континентальний клімат, грунти, що характеризуються високою природною ро-дючістю (чорноземи, підзолисті, опідзолені, сірі лісові — за-* галом близько 650 видів грунтів), висока густота сільського населення, вигідне економіко-географічне положення.