Транспорт франції

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ РФ >ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ ІСЕРВИСА ІНСТИТУТ ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ Кафедра «Організації і технології в готельному бізнесі» Курсова робота з дисципліни «Транспортне обслуговування туристів» на задану тему «Транспортну інфраструктуру Франції» >Виполнил: Студент грн.ТТ3-1 Широков А.В. Перевірив: Викладач ОсиповаО.Я. Москва … Читать далее

Транспорт україни

ЗАПРОВАДЖЕННЯ Рівень розвитку транспортної системи держави — одне з найважливіших ознак її технологічного прогресу і цивілізованості. Потреба високорозвиненою транспортної системі ще більше посилюється при інтеграції на європейського та світові економіку, транспортна система стає базисом для ефективного входження України у світове співтовариство й заняття у ньому місця, … Читать далее

Транспортний комплекс світу

КУРСОВА РОБОТА з предмету “РПС ” на тему: «Транспортний комплекс світу» Вступ Транспорт – третя провідна галузь матеріального виробництва. Робота транспорту становить матеріальну основу географічного і міжнародного поділу праці. Транспорт забезпечує зв’язки між виробництвом і споживанням задовольняє потреби населення в перевезеннях, має велике оборонне значення. Транспортний … Читать далее